Fem insikter från KPMG CEO Outlook 2023

Globala ledare rankar geopolitisk och politisk osäkerhet som största risken för tillväxt

Globala ledare rankar geopolitisk och politisk osäkerhet som största risken för tillväxt

KPMG lanserar den årliga rapporten CEO Outlook, en rapport KPMG globalt genomför för nionde året i rad. Insikterna baseras på intervjuer genomförda med över 1300 vd:ar och ledare världen över. Inte helt oväntat rankas den geopolitiska och politiska osäkerheten i världen som den absolut största risken för tillväxt.

1. VD:ar brottas med flera utmaningar, men majoriteten är fortfarande positiva till de globala ekonomiska utsikterna 

Trots det ansträngda världsläget – allt från hotet om global recession, eskalerande politiska spänningar, pressade levnadskostnader och stigande räntor – är förtroendet för de globala ekonomiska utsikterna för de kommande tre åren, i stort sett oförändrat sedan förra årets undersökning (73 procent jämfört med 71 procent förra året).

2. Debatten om hybridarbete och arbete på kontor kvarstår

En majoritet (64 procent) av respondenterna förutspår en fullständig återgång till kontorsarbete inom de kommande tre åren.

3. VD:ar fortsätter att prioritera ESG med fokus på värdeskapande

De flesta företagsledare inser att det är viktigt att leverera när det gäller miljö-, sociala och styrningsfrågor, både operativt och kommersiellt. Hela 69 procent av VD:arna uppger att de har integrerat ESG som ett sätt att skapa värde i sina organisationer. De flesta tror dock att de fortfarande är några år bort från att se avkastning på sin investering.

4. AI tampas med etiska utmaningar, men de hämmar inte investeringarna

Företag fortsätter att investera kraftigt i generativ AI i jakten på en konkurrensfördel för framtiden, och cirka 70 procent av VD:arna anger tekniken som en av de viktigaste investeringsprioriteringarna på medellång sikt.

5. Ett osäkert politiskt landskap är största risken för företagens tillväxt

Geopolitik och politisk osäkerhet toppar listan över de upplevda största riskerna för organisationens tillväxt under de kommande tre åren.

Läs mer och ta del av alla insikter här: KPMG 2023 CEO Outlook - KPMG Global