Den 30 september träder EU-förordningen 2023/1214 i kraft. Förordningen innebär ett förbud mot att importera ett antal järn- och stålprodukter som bearbetats utanför EU och innehåller järn eller stål från Ryssland. 

Detta berör således produkter som består av järn eller stål med ryskt ursprung, även om det är långt tillbaka i leverantörskedjan. Förordningen är en del av det elfte sanktionspaketet riktat mot Ryssland och kommer ha stor påverkan för importörer av dessa produkter. 

Vilka produkter berörs?

Förteckningen över de produkter som initialt omfattas finns i bilaga XVII till förordningen och fler varor kommer att omfattas under 2024. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Produkter som berörs just nu är till exempel: Skruvar, spik, rör, vissa hushållsartiklar samt radiatorer och kaminer. Listan är lång och berör många branscher.

Vilka dokumentationskrav införs?

Förordningen ställer krav på att importörer kan verifiera att de berörda varorna inte innehåller material av ryskt ursprung. Detta innebär att importörer måste inkräva nödvändiga dokument från sina leverantörer, i flera led. Exempel på dokumentation är Mill Test Certificate (MTC), leverantörsdeklarationer och utförliga beskrivningar av produktionsprocessen. Observera att ursprungsintyg såsom ursprungscertifikat inte godkänns som bevis för att verifiera att järn eller stål i produktionen inte har ryskt ursprung.

Om dokumentation saknas eller inte innehåller tillräcklig information kommer varorna inte tillåtas fri omsättning i EU. I praktiken innebär det att försändelserna fastnar vid gränsen. Det är således viktigt att dokumenten tydligt visar ursprunget för de järn- eller stålmaterial som används vid produktionen.

Praktiska råd för importörer

Vi på KPMG råder importörer av produkter innehållande stål eller järn följande:

  1. Säkerställ att ni har rätt varukoder (KN-nummer). Utan rätt klassificering blir det svårt att följa reglerna.
  2. Undersök om era produkter finns uppräknade i bilagan till förordningen. Notera att fler produkter kommer att införas i bilagan under nästa år. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. 
  3. Omfattas produkterna av förordningen, kontakta era leverantörer och be om underlag som visar att det ingående stålet eller järnet inte är från Ryssland. Här är det viktigt att hela förädlingskedjan kan följas upp och säkras, vilket kan bli utmanande.
  4. För produkter som omfattas behöver rutinen för importhantering ses över. Använder ni tullombud är det viktigt att kontakta dem och sätta upp anpassade rutiner. 

KPMG:s kommentar

Utökade regulatoriska initiativ har uppkommit i syfte att upprätthålla en rättssäker och hållbar global handel. EU:s skärpta importregler för järn- och stålprodukter med ryskt ursprung är en tydlig indikation på att världen anpassar sig till utmaningarna med krig och utökad protektionism.

Utöver detta vill vi uppmärksamma er om CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och den rapporteringsskyldighet som införs den 1 oktober. Här kan du läsa mer om CBAM

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller behöver stöd att hantera den utökade komplexiteten i världshandeln.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Hanna Runald

Hanna Runald
Trade & Customs
KPMG i Sverige
+46 (0)70 930 05 17
hanna.runald@kpmg.se

Kontakta oss