Sverige kommer att tillträda en ny internationell överenskommelse om socialförsäkring vid gränsöverskridande distansarbete. Det bekräftar socialdepartementet för KPMG. Det innebär utökade möjligheter till distansarbete över avtalsländernas landsgränser från den 1 juli.
 

De 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz och Storbritannien har erbjudits möjlighet att underteckna ett ramavtal om social trygghet som ger arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att bibehålla socialförsäkringsskyddet i arbetsgivarens land när en anställd arbetar hemifrån i ett annat land mindre än 50 procent av tiden.

Avtalet är frivilligt men för de länder som väljer att underteckna det innan ikraftträdandedatumet träder ramavtalet i kraft redan den 1 juli 2023.  Sveriges inställning till ramavtalet har länge inte varit känd. Men socialdepartementet bekräftar för KPMG att Försäkringskassan avser att underteckna ramavtalet innan den 1 juli. Även våra grannländer Norge och Finland, liksom ett tiotal andra EU-länder och Schweiz, har undertecknat avtalet.

Bakgrunden till ramavtalet är den ökande mängden distansarbete under senare år. Eftersom socialförsäkringstillhörighet inom EU bestäms utifrån var arbetet rent fysiskt utförs, kan distansarbete som utförs i ett annat land än där arbetsgivaren finns, leda till ändrad socialförsäkringstillhörighet. 

Omfattning

Ramavtalet gäller endast mellan de länder som undertecknat avtalet. Det krävs således att både landet där arbetsgivaren finns och landet där den anställde bor omfattas av avtalet.

Antalet länder som omfattas kan öka i takt med att inbjudna länder väljer att tillträda överenskommelsen. I fall då länder undertecknar avtalet efter den 1 juli kommer reglerna dock att gälla först efter undertecknandedatumet och inte retroaktivt.

Det bör även observeras att överenskommelsen endast omfattar distansarbete, det vill säga arbetsuppgifter som normalt kan utföras var som helst med användande av informationsteknik och genom att vara fortsatt uppkopplad mot arbetsgivarens nätverk.

Nuvarande regler inom EU

Enligt de koordineringsregler för socialförsäkring som annars gäller vid arbete i flera länder kan en anställd arbeta upp emot 25% i sitt bosättningsland och ändå fortsätta omfattas av socialförsäkringen där arbetsgivaren finns.

Den nya överenskommelsen ger därmed möjlighet att arbeta mer på distans i bosättningslandet utan att ändra på socialförsäkringstillhörigheten, vilket kan innebära en större flexibilitet och förutsägbarhet för parterna.

Om arbetsgivaren och den anställde i samförstånd väljer att ta del av möjligheten som ges i ramavtalet måste en ansökan om så kallat A1-intyg lämnas in. Om däremot denna möjlighet inte utnyttjas så gäller de ”vanliga” lagvalsreglerna vid arbete i flera länder.

KPMG:s kommentar

Nedan följer ett förenklat exempel som illustration på hur ramavtalet är tänkt att fungera i praktiken:

Anna distansarbetar från sitt hem i Norge 40% av hennes totala arbetstid och arbetar 60% av hennes totala arbetstid i Sverige där hennes arbetsgivare finns. När både Norge och Sverige har signerat ramavtalet kan en ansökan om A1-intyg lämnas in för att bibehålla svensk socialförsäkring.

Ramavtalet innebär en positiv förändring för många bolag då det varit ett växande problem med 25%-gränsen för många bolag och anställda, inte minst efter pandemin. Undrar du mer om hur reglerna kan påverka er eller hur ni bör gå till väga för att söka A1-intyg? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss