I den här rapporten beskrivs fyra framtida affärsmodeller inom telekom som just nu avancerar runt om i världen. I rapporten erbjuds också praktiska steg som hjälper dagens telekomledare att föreställa sig – och skapa – framtiden.

Förhållandena på marknaden skapar utmanande tider för telekomspelare. Även om konsumentintäkterna har varit historiskt höga, pressas marginalerna på grund av massiva infrastrukturinvesteringar i 5G som görs för att möta den bredbandsefterfrågan som pikade under covid-19. Konkurrensen har hårdnat från både traditionella och icke-traditionella aktörer. Kundernas förväntningar och marknaden har förändrats. Och en hotande lågkonjunktur och regeltryck har skapat osäkerhet. 

kontor-i-sverige

Kontakta oss