Den statliga utredningen som fått i uppdrag att se över beskattningen av kapitaltillgångar för personer som flyttar utomlands har lagts ned. Därmed har sannolikheten minskat för att en så kallad exitskatt ska införas i Sverige inom den närmaste tiden.
 

Förra veckan rapporterade Dagens Industri att regeringen valt att avbryta utredningsarbetet om de befintliga reglerna kring den svenska statens skatteanspråk på fysiska personers kapitalvinster efter att de har flyttat till ett annat land.  

-- Det är en viktig fråga för Sverige att duktiga entreprenörer ska vilja starta och utveckla företag här som i sin tur skapar jobb och genererar skatteintäkter och välstånd, säger Johan Sander, Head of Private Clients & Services på KPMG, till tidningen.

Den nedlagda utredningen hade i uppdrag att se över om den så kallade tioårsregeln som gäller i dag skulle omarbetas eller ersättas. Tioårsregeln ger, enligt svensk lagstiftning, Sverige rätt att beskatta personer som har flyttat utomlands för vissa kapitalvinster som inte realiserats före flytten. I praktiken kan dock tioårsregeln ofta inte tillämpas på grund av att Sverige i flera fall har avtalat bort sådan beskattningsrätt i dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

Utredningen tillsattes av den föregående regeringen och har tolkats som ett sätt att väcka liv i frågan om en så kallad exitskatt. Ett förslag om exitskatt togs fram av Skatteverket under 2017 men skrotades av den dåvarande regeringen efter kritik från flera håll. I och med att den tillsatta utredningen nu har lagts ned verkar sannolikheten emellertid ha minskat betänkligt för att ett förslag motsvarande Skatteverkets exitskatt ska läggas inför riksdagen i närtid.

Beslutet att lägga ned utredningen motiverades, enligt regeringen, av att användningen av utredningsresurserna behövde prioriteras på annat sätt. Huruvida regeringen anser att frågan inte borde utredas alls eller några liknande politiska ställningstaganden om en eventuell framtida exitskatt har inte uttryckts i samband med nedläggningen av utredningen.

English summary of the article

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.