Som vi skrev i förra veckans TaxNews pågår det ett arbete på flera nivåer med att införa en global minimiskatt för de största koncernerna. Vi kunde också konstatera att det föreligger förseningar i vissa delar, bl.a. med att komma överens om ett EU-direktiv.

Ungern har av olika skäl motsatt sig ett direktiv om minimiskatt fram till nu men sent i går kväll meddelade EU att samtliga medlemsstater nu är överens om att införa minimiskatten i medlemsländerna genom ett direktiv.

Något ytterligare möte i Ekofin blir det inte innan årsskiftet, istället ska direktivet antas genom ett skriftligt förfarande.  

Effekten av direktivet är att såväl internationella som helt svenska koncerner med en omsättning på minst 750 miljoner euro kommer att omfattas av reglerna. Som vi skrev i senaste TaxNews återstår en del arbete inom OECD, bl.a. saknas fortfarande vägledning kring s.k. safe harbours, implementering och rapportering.

Att EU nu kommit överens om ett direktiv innebär att förutsättningarna ökar för att det ska finnas en lagstiftning på plats under 2023 som kan tillämpas från och med ingången av 2024. Det är naturligtvis positivt att en överenskommelse kommit nu före årsskiftet eftersom det ger förutsättningar för en mer enhetlig implementering. Samtidigt är det nu än viktigare att fortsätta det interna arbetet med detta i koncernerna. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om direktivet och minimiskatten.

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.