Rundabordssamtal om den nya minimiskatten

Diskutera utmaningar och effektiva lösningar tillsammans med personer i samma sits, under ledning av branschens experter på området.

Rundabordssamtal om den nya minimiskatten

Rundabordssamtal om den nya minimiskatten

Regelverket är komplicerat och tidsplanen tight varför det finns ett stort behov hos skattechefer och andra personer med ansvar för regelefterlevnad att kunna diskutera utmaningar och effektiva lösningar tillsammans med personer i samma sits, under ledning av branschens experter på området. Vi är därför glada att nu kunna erbjuda rundabordssamtal om den nya minimiskatten - en form som redan drivs av KPMG Danmark och som är mycket uppskattat av de danska storföretagen.

Fokus på nätverksmötena kommer anpassas efter deltagarnas önskemål, men vi ser det som sannolikt att datainsamling och frågor kring rapportering kommer ges stort utrymme.

Detta inkluderar t.ex. följande:

  • Genomgång av konkreta frågeställningar och exempel rörande såväl tolknings- som procedurfrågor.
  • Diskussion om praktiskt genomförande, processer, risk och tillsyn.
  • ”Datautmaningen”, såsom tillgänglighet, insamling, anpassning av system m.m.
  • Delande av erfarenheter, möjligheter och problem som deltagarna stött på eller förutser.
  • En agenda kommer att delas inför varje möte, och input kommer att samlas in från varje deltagare.

Mer information

Antal träffar: Vi räknar med att hålla 4 träffar under det närmaste året
Tid: Varje träff varar 2 – 3 timmar
Kostnad: 30 000 kr / år
Plats: KPMG:s kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ytterligare, digitala möten kan läggas till vid behov (t.ex. vid särskilt intressanta nyheter som vare sig bör vänta till nästa fysiska möte eller lämpar sig för att enbart delas via mail eller Teams.)

informative image