Skattesänkningar om 11 miljarder kronor presenteras i den nya regeringens första budgetproposition. Kraftigt förstärkt FoU-avdrag, nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter och utökat jobbskatteavdrag för personer över 65 år hör till nyheterna.

Oron i ekonomin har varit ett tema för den ekonomiska politiken den senaste tiden och statsminister Ulf Kristerssons (M) första budgetproposition är inget undantag. I regeringens prognoser för ekonomin tecknas delvis en mörk bild av ekonomin den närmaste tiden med hög inflation även under 2023. Efter bromsad tillväxt under resten av året väntas lågkonjunktur med krympande produktivitet råda under 2023.

I budgeten för 2023 har regeringen tagit med flera skatteförslag. Sammanlagt beräknas förslagen minska skatteintäkterna med 11 miljarder kronor.

Flera av förslagen är ändringar som kända sedan tidigare och där den tekniska utformningen redan gått ut på remiss. Några nyheter presenteras dock inom skattepolitiken.

Vill förstärka FoU-avdraget

Det är i dagsläget möjligt för företag att få nedsättningar av arbetsgivaravgifterna för viss personal som arbetar med kvalificerad forskning och utveckling (FoU). Det så kallade FoU-avdraget har i dag ett tak om 600 000 kronor i månaden per arbetsgivare. Regeringen vill höja taket till 1,5 miljoner kronor i månaden.

Ett lagförslag om höjningen är under utarbetning på finansdepartementet. Regeringen skriver i budgetpropositionen att den avser att vara färdig med en proposition under våren 2023. De nya reglerna är i sådana fall tänka att träda i kraft den i juli 2023.
 

Krav på betaltjänstföretag

I enlighet med nya EU-regler ska betaltjänstleverantörer bli skyldiga att dokumentera och redovisa uppgifter om gränsöverskridande betalningar som de har genomfört. Uppgifterna som hanteras av EU-ländernas respektive skattemyndigheter kommer sedan att samlas i ett gemensamt elektroniskt system, CESOP.

Implementeringen av de nya reglerna har sedan tidigare utretts i Sverige av en särskild utredare. I budgetpropositionen skriver regeringen att den under våren 2023 avser att återkomma med en proposition om flera nödvändiga lagändringar för att fullt ut implementera regelverket. Reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2024.

Sänkt skatt för äldre

Det så kallade jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år föreslås utökas från den 1 januari 2023 så att det blir större än det ordinarie jobbskatteavdraget för personer som inte fyllt 65 år. Målet med förstärkningen av skattereduktionen är att få fler äldre att stanna kvar i arbetslivet.

Jobbskatteavdraget för äldre innebär efter förstärkningen en skattereduktion för personer med årsinkomster upp till 1,8 miljoner kronor. Med regeringens ändring får den med årsinkomster upp till 100 000 kronor om året en skattereduktion på 22 procent av årsinkomsten. I spannet 100 001 – 300 000 kronor om året blir skattereduktionen 7 procent av årsinkomsten plus 15 000 kronor. Årsinkomster mellan 300 001 kronor och 600 000 kronor om året medför en skattereduktion om 36 000 kronor om året. Är årslönen högre än så sker en avtrappning av jobbskatteavdraget.
 

Genomför puntskatteändringar

Flera ändringar är att vänta inom punktskatteområdet. Budgetpropositionen innehåller konkreta lagförslag om systemförenklingar av kemikalieskattesystemet som varit kända sedan tidigare. Likaså lämnas lagförslag om slopad nedsättning av energiskatten för datorhallar samt avskaffande av avfallsförbränningsskatten. Den tillfälliga utvidgningen av skattenedsättningen för diesel som används i jord-, skogs- och vattenbruk föreslås förlängas i ytterligare sex månader.

Skattefritt att ladda bilen

Arbetsresor ligger också i fokus. Utöver tidigare aviserade förslag om att skrota den förra regeringens förslag om ett färdmedelsneutralt alternativ till reseavdrag föreslår den nya regeringen en tillfällig skattefrihet för den som får ladda sin elbil på jobbet som förmån från arbetsgivaren. Den skattefria laddförmånen föreslås tillämpas mellan 1 juli 2023 och den 30 juni 2026. Syftet är att gynna arbetsresor med laddbara bilar.

Fakta: Samtliga skatteförslag i budgetpropositionen


Lagförslag i budgetpropositionen

 • Förenklingar av kemikalieskattesystemet 
 • Avfallsförbränningsskatten avskaffas
 • Skattenedsättningen för datorhallar slopas
 • Förstärkt jobbskatteavdraget för personer över 65 år
   

Kommande propositioner

 • Slopad koldioxidskatt på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem
 • Nuvarande reseavdraget behåll höjd milersättning för resor med bil
 • Höjd skattereduktionen för installation av solceller
 • Tillfällig sänkning av energiskatten på bensin, diesel och lågbeskattad olja
 • Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter inom CESOP
   

Under beredning

 • Förstärkt FoU-avdrag
 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel för bil på arbetsplatsen
 • Tillfällig utvidgning av skattenedsättningen för dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk förlängs med sex månader
 • Höjd moms för vissa reparationer 


Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om ovanstående förslag.

                                                                                                                                                                                                                    

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.