Nyheter inför bokslutet 2022

I årets upplaga av Nyheter inför bokslutet hittar du alla ändringar och nyheter avseende den finansiella rapporteringen. Här hittar du de nyheter som du behöver ha kunskap om inför bokslutet och inför det kommande året.

Många spännande projekt bedrivs inom IASB, men ingen ny standard har trätt i kraft under året. Men det finns ändringar av standarder och beslut från IASB och IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som är viktiga att sätta sig in i.

När det gäller den s.k. ESEF rapporteringen ger vi en uppdatering kring vad som gäller för 2022 avseende uppmärkning av de primära finansiella rapporterna samt blocktaggning av tillhörande noter.

ESMAs Public Statement om kriget i Ukraina uppmuntrar företag att lämna upplysningar, direkta och indirekta, på företagets finansiella rapporter om effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. 

Ändringar inför 2023

Från 2023 finns det en ny standard att tillämpa, IFRS 17 Försäkringsavtal, som främst riktar sig till försäkringsbolag samt även ändringen i IAS I, Utformning av finansiella rapporter, som är en del i IASBs mångåriga projekt att göra finansiella rapporter mer användbara för användare.

Finansiell rapportering

För finansiell rapportering enligt svensk redovisningsnormering har inga större ändringar av K2 eller K3 skett, men vi beskriver de få ändringar som är gjorda och vad som är på gång. 

Icke-finansiell rapportering

Mycket av det som hänt under året vad gäller rapportering har handlat om den icke-finansiella rapporteringen, främst gällande information om hållbarhet.

Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer avseende icke-finansiell redovisning så kan du ta del av kunskap från våra kunniga specialister på området. Ta del av de senaste nyheterna här.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

kontor-i-sverige

Kontakta oss