För tolfte året i rad har KPMG tagit fram rapporten Global Mining Outlook som belyser vad som finns på agendan inom gruvindustrin. En tydlig utveckling från tidigare år är att gruvbolagen inte längre värderar råvarupriset som den största utmaningen, i årets Outlook rankas istället ESG och nya regelverk som den största risken. ESG har klättrat från plats fem till nummer ett sedan förra årets rapport.

ESG toppar agendan för majoriteten av bolagen och har i och med nya direktiv och regleringar blivit alltmer aktuellt i styrelserummen. Över hälften av respondenterna i KPMG Global Mining Outlook tror inte att marknaden har tillräcklig förståelse eller metoder för att mäta ESG och hållbarhet enhetligt, och många av gruvbolagen ser en tydlig utmaning i hur de ska rapportera sin progress inom ESG.

Värt att notera är också att covid-19 inte längre finns med bland gruvbolagens topp 10-lista över risker utan ses nu som hanterbar i verksamheten. 

Höga krav också inom supply chain

Vidare har efterfrågan på mineraler ökat i takt med utfasningen av fossila bränslen och energiomställningen, vilket i sin tur ställer höga krav på gruvbolagens supply chain.

─ Supply chain är fortsatt ett mycket tydligt fokus, inte minst efter två år av global pandemi som verkligen ställt sårbarheten i leverantörskedjorna på sin spets. Det återstår också att se vilka effekter som kommer att följa av den pågående ryska invasionen av Ukraina, säger Peter Lindström, Partner och ansvarig för Industrial Markets på KPMG i Sverige.

Globala kriser och krig till trots så ser gruvbolagen betydligt mer positivt på framtida tillväxt jämfört med tidigare år. I årets studie svarar över 62 procent att de är optimistiska eller signifikant optimistiska. För att lyckas ser dock många bolag att de behöver ställa om sina operativa modeller med strategiska partnerskap.

─ Vi ser ett tydligt fokus på nya, innovativa och hållbara lösningar hos våra kunder, vilket både driver samarbeten, förvärv och försörjningen av kritiska kompetenser, säger Peter Lindström.

Generationsskifte inom sektorn

En åldrande arbetsstyrka inom gruvindustrin väntas bli en utmaning samtidigt som behovet av, och konkurrensen om, nya kompetenser för att utveckla innovativ teknik ständigt ökar.

─ Gruvindustrin, liksom de flesta sektorer, investerar just nu stort i sina medarbetare och sitt erbjudande. Men här kan också utmaningarna vara en attraktionskraft. Samtidigt som ny teknik och innovation kommer att krävas för att nå ESG-agendan bidrar också den positiva utvecklingen, medvetenheten och samhällsengagemanget till att locka talanger till bolagen, avslutar Peter Lindström.

Top risks mining industry

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Ladda ned rapporten