Under morgonen den 22 december höll Anders Ygeman en pressträff där han berättade att regeringen beslutat om en lagrådsremiss för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslagen i lagrådsremissen utgår från den utredning (SOU 2021:5) som regeringen tog emot tidigare i år. Syftet är riktat åt att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och samtidigt attrahera och behålla internationell kompetens samt att motverka så kallade kompetensutvisningar. Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Regeringen poängterar att arbetskraftsinvandring till Sverige är viktigt för företag som växer och utvecklas, men lyfter samtidigt att fusk och orättvisor måste förhindras. Man menar att fusk och orättvisor bidrar till att försämra legitimiteten av arbetskraftsinvandringen. I lagrådsremissen föreslås bland annat;

  • Som ett led i att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare föreslås att addera ett krav på ett bindande anställningsavtal för att arbetstillstånd ska beviljas.
  • Det föreslås också att arbetsgivare ska ha en skyldighet att informera Migrationsverket om anställningsvillkoren blir mindre förmånliga efter att tillstånd beviljats.
  • Att införa försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft (inte bara vid permanent uppehållstillstånd).
  • I syfte att attrahera och behålla internationell kompetens föreslås ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka möjligheten att starta näringsverksamhet i Sverige.
  • För att motarbeta så kallade kompetensutvisningar föreslås en åtgärd om att ett arbetstillstånd inte ska behöva återkallas vid mindre misstag gällande anställningsvillkoren. Ett arbetstillstånd ska inte återkallas om det, med hänsyn till omständigheterna i det specifika ärendet, inte framstår som rimlig.

Fler förslag för ett skärpt och, enligt regeringen, förbättrat regelverk för arbetskraftsinvandring är just nu på remiss och kommer presenteras under 2022. 


UPPDATERING 2022-02-25
Förslaget har nu granskats av Lagrådet och regeringen har gått vidare med en proposition. Några väsentliga ändringar av de regler som beskrivs i artikeln har inte gjorts i slutgiltiga förslaget till riksdagen.
 

KPMG:s kommentar

Förslagen stärker gällande tolkning av lagstiftningen där administrativa misstag inte ska ligga till grund för utvisningar.

Dagens system där endast erbjudande om anställning är tillräckligt för att beviljas arbetstillstånd kommer förändras vid förslag om bindande anställningsavtal. Det innebär en tydligare koppling till den generella arbetsrätten.

Sammantaget är detta ett förslag som ytterligare kommer innebära kontroller för arbetsgivare och det kommer ställas betydligt större krav på arbetsgivare som rekryterar internationellt att vara uppdaterade om gällande regelverk.

Välkommen på frukostseminarium om förslagen
Med anledning av förslaget anordnar vi ett frukostseminarium i Malmö den 9 februari (fysiskt om möjligt då) och den 15 februari kan du deltaga digitalt. Läs mer och anmäl dig redan idag.

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss