Sedan den 20 juli i år har ett nytt regelverk trätt ikraft avseende ansökningar om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket som ansvarig myndighet prövar därför ansökningar gentemot det nya regelverket.

Ansökningar om permanent uppehållstillstånd för arbetstagare prövas fortsatt genom att granska tidigare tillståndsperioder. Det är alltså även framöver viktigt att gällande bestämmelser avseende bland annat försäkringsskydd och ersättning är uppfyllda.

Som tillägg till detta innebär det nya regelverket att arbetstagare tydligt ska uppvisa underlag för att denne kan försörja sig själv samt sin familj. Försörjningskravet innebär också att arbetstagare ska uppvisa att denna kan försörja sig varaktigt. Detta kan göras genom exempelvis underlag för tillsvidareanställning. Regelverket innebär också att arbetstagare ska uppvisa underlag för att dennes bostad är av tillräcklig storlek för hela familjen.

Vidare prövas både arbetstagaren och familjemedlemmar över 15 år genom att granska om dessa levt ett skötsamt liv, det innebär att eventuella brott som begåtts i Sverige men även i vissa fall utomlands kan ligga till grund för avslag.

Samtliga familjemedlemmar prövas gentemot det nya regelverket separat vilket innebär att alla individer i en familj behöver uppfylla kraven för permanent uppehållstånd. Detta beviljas alltså inte automatiskt som tidigare.

Viktigt att notera är att krav på svenska och samhällsorientering fortsatt utreds och alltså inte är ett krav idag men kan komma att införas i framtiden.

KPMG:s kommentar

Det nya regelverket har inneburit förlängda handläggningstider för familjemedlemmar till arbetstagare som ansöker om permanent uppehållstillstånd på grund av att Migrationsverket inväntar förtydliganden av implementering av regelverket 

Det kan innebära utmaningar för större familjer att uppfylla försöringskravet. I fall där alla familjemedlemmar inte beviljas permanent uppehållstillstånd samtidigt kan familjemedlemmar fortsatt beviljas uppehållstillstånd med slutdatum vilket innebär att dessa behöver ansöka separat vid senare tillfälle. 

Beroende på storlek på familjen eller om en familj växer kan det alltså också ställas krav på en större bostad än vad den anställde för närvarande bor i. 

Sammanfattningsvis innebär det nya regelverket att ansökningsförfarandet blir mer komplext och att det är fler omständigheter som behöver granskas inför en ansökan om permanent uppehållstillstånd. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
Read the article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss