Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget om att det så kallade FoU-avdraget (det vill säga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling) ska förstärkas ytterligare. Riksdagen har fattat beslut i frågan och ett förstärkt FoU-avdrag blir verklighet från och med den 1 juli 2021.

De nya reglerna innebär att arbetstidskravet sänks, så att anställda som arbetar med FoU-frågor minst 50% av arbetstiden omfattas av reglerna. Vidare höjs det maximala avdraget från 450 000 kr till 600 000 kr.

Företag som arbetar med forskning och utveckling (FoU) kan i dag få skattelättnader genom att arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med FoU sätts ner med maximalt 450 000 kr. Ett av kvalifikationskraven är att anställda ska arbeta med FoU-uppgifter minst 75% av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.

De nya reglerna tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021. 

KPMG:s kommentar


De nya reglerna gynnar särskilt mindre och medelstora företag, vars anställda ofta delar sin arbetstid mellan FoU-arbete och andra arbetsuppgifter. Givetvis kommer även större företag också gynnas av regeländringarna, men då främst genom att det maximala avdraget höjs.

Vi har arbetat med dessa frågor sedan reglerna om FoU-avdrag infördes 2014 och har bred erfarenhet av frågor gällande avdraget (till exempel reglernas innebörd, den praktiska hanteringen kring avdraget och lämplig dokumentation). Vi hjälper er gärna med era frågor kring möjligheten att yrka FoU-avdrag.  
 

Johnny Ekström
+46 70 645 02 05
johnny.ekstrom@kpmg.se

Sandra Berg Svantesson
+46 76 877 12 65
sandra.berg.svantesson@kpmg.se

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss