Avdrag för forskning och utveckling (FoU) förstärks ytterligare från 1 juli 2021

Avdrag för FoU förstärks ytterligare från 1 juli 2021

Regeringens förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter, det så kallade FoU-avdraget, innebär att arbetstidskravet sänks och det maximala avdraget höjs.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

 

Vi har tidigare skrivit om förslaget om att det så kallade FoU-avdraget (det vill säga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling) ska förstärkas ytterligare. I förra vecka lämnades propositionen med förslaget till riksdagen, efter att ha varit ute på remiss. 

Förslaget innebär att arbetstidskravet sänks, så att anställda som arbetar med FoU-frågor minst 50% av arbetstiden omfattas av reglerna. Vidare höjs det maximala avdraget från 450 000 kr till 600 000 kr. 

Företag som arbetar med forskning och utveckling kan i dag få skattelättnader genom att arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med FoU sätts ner med maximalt 450 000 kr. Ett av kvalifikationskraven är att anställda ska arbeta med FoU-uppgifter minst 75% av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. 

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2021 och de ska tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021. 


KPMG:s kommentar

De föreslagna ändringarna välkomnas särskilt av mindre och medelstora företag som kan gynnas av det sänkta arbetstidsvillkoret. Detta då de anställda inom dessa företag ofta delar sin arbetstid mellan FoU-arbete och andra arbetsuppgifter och kan ha svårt att nå upp till dagens arbetstidsvillkor. Större företag kommer också gynnas av de nu föreslagna ändringar, men då främst genom att det maximala avdraget höjs.

I propositionen tas frågan om reglernas komplexitet upp och att det finns risk för felaktiga avdrag när fler aktörer på marknaden omfattas av reglerna som kan ge rätt till FoU-avdrag. Vi har arbetat med dessa frågor sedan reglerna om FoU-avdrag infördes 2014 och vi har erfarenhet av frågor gällande avdraget (till exempel reglernas innebörd, den praktiska hanteringen kring avdraget och lämplig dokumentation). Vi hjälper er gärna med era frågor kring möjligheten att yrka FoU-avdrag.   


Johnny Ekström
+46 70 645 02 05
johnny.ekstrom@kpmg.se

Sandra Berg Svantesson
+46 76 877 12 65
sandra.berg.svantesson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.