Förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling (FoU)

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för FoU

Enligt ett förslag som är ute på remiss ska nedsättningen av arbetsgivaravgifterna (även kallat FoU-avdrag) förstärkas, genom att det maximala avdraget höjs och arbetstidskravet sänks.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

 

Företag som arbetar med forskning och utveckling (FoU) kan i dag få skattelättnader genom att arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med FoU sätts ner med maximalt 450 000 kr. Ett av kvalifikationskraven är att anställda ska arbeta med FoU-uppgifter minst 75% av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit en förstärkning av FoU-avdraget och förslaget motiveras bland annat med att goda förutsättningar för FoU är av stor betydelse för Sverige för att skapa tillväxt i en globaliserad ekonomi.

Enligt det förslag som nu är ute på remiss sänks arbetstidskravet, så att anställda som arbetar med FoU-frågor minst 50% av arbetstiden omfattas av reglerna. Vidare höjs det maximala avdraget från 450 000 kr till 600 000 kr. Det är ytterligare ett steg på den väg som inleddes under våren 2020, då taket höjdes från 230 000 kr och då den allmänna löneavgiften togs med i beräkningen av FoU-avdraget.

Avsikten med de föreslagna ändringarna är att flera personer ska omfattas av nedsättningen och de föreslagna reglerna är utformade så att de ska främja både små och stora företag.

Enligt remissförslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.

Förslaget med minskat arbetstidskrav och höjt maxavdrag månadsvis skapar incitament både för mindre/medelstora samt större företag för att utvärdera möjligheten till nedsättning.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av lagförslaget. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
 

Johnny Ekström
+46 8 723 96 70
johnny.ekstrom@kpmg.se

Sandra Berg Svantesson
+46 8 723 91 74
sandra.berg.svantesson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.