Beslut om utvidgad tidsgräns för expertskatt från tre till fem år

Beslut om utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnader för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner (expertskatt) som vistas och arbetar tillfälligt i Sverige utökas från tre till fem år.

1000

Kontakt

Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 2 december godtog riksdagen det förslag som Finansdepartementet lämnade tidigare i år (se tidigare TaxNews) om att förlänga perioden för att tillämpa så kallad expertskatt från tre år till fem år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021.

Enligt nuvarande regler som gäller experter, forskare och andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige beviljas denna skattelättnad under de tre första åren av vistelsen, under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. 

Riksdagen har nu beslutat att perioden som skattelättnaden ska gälla för utökas från tre till fem år.

Det innebär i korthet att individer som påbörjar sin vistelse från 1 januari 2021 där expertskatt ansöks inom tre månader (och godkänns) kan tillämpa skattelättnaden under fem år från vistelsens start.

För att göra övergången till de nya reglerna smidigare och för att företag inte skulle avvakta med att rekrytera tills dess beslut tagits, finns även möjlighet för de som påbörjat sina vistelser efter 31 maj 2020 och som har sökt expertskatt att ansöka om en utökad expertskatteperiod.

Det är därför viktigt för arbetsgivare att se över vilka anställda som påbörjade sina vistelser efter detta datum där en expertskatteansökan skickades in. Själva ansökan om förlängning till fem års skattelättnad måste ha inkommit till Forskarskattenämnden senast den 31 mars 2021.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om expertskatt eller andra funderingar.


Johan Sander
Global Mobility Services
+46 73 397 12 34
johan.sander@kpmg.se

Veronica Jiglind
+46  70 865 75 34
veronica.jiglind@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.