Kommer expertskattereglerna att ändras?

Kommer expertskattereglerna att ändras?

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit en förändring av reglerna för skattelättnader för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner (expertskatt) som vistas och arbetar tillfälligt i Sverige.

1000

Kontakt

Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Finansdepartementet har i en promemoria (PDF 198 KB) föreslagit en förändring av reglerna för skattelättnader för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner (expertskatt) som vistas och arbetar tillfälligt i Sverige. Skattelättnaden ska enligt förslaget kunna tillämpas i maximalt fem år, istället för den nuvarande gränsen på tre år.

Den nya tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men kan tillämpas även på vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020.

Syftet med reglerna om expertskatt är att göra Sverige mer konkurrenskraftigt på en global arbetsmarknad genom att locka experter, forskare och andra nyckelpersoner från utlandet att välja Sverige. Många europeiska länder, till exempel våra grannländer Finland och Danmark, har liknande regler, dock med en längre tidsgräns. Det är därför välkommet att tidsgränsen för skattelättnaden föreslås förlängas till fem år.

Utvidgningen är också en positiv nyhet i idrottsvärlden, där spelare i stor utsträckning rekryteras internationellt, och ett incitament för idrottsmän att stanna längre i Sverige. KPMG:s Johan Sander har kommenterat förslaget till sajten Fotbollskanalen

Normalt måste en ansökan om skattelättnad lämnas senast tre månader från att arbetet i Sverige påbörjats. För vistelser som påbörjas mellan 1 juni och 31 december 2020 skulle man dock, enligt förslaget, kunna ansöka fram till den 31 mars 2021.

Följande skulle gälla om lagändringen genomförs.

  1. Vistelser som påbörjats 31 maj 2020 eller tidigare: Maximal tillämpning av expertskatten är tre år, utan möjlighet till förlängning.
  2. Vistelser som påbörjats efter 31 maj 2020 där expertskatt har sökts och beviljats före 1 januari 2021: Genom en ny ansökan kan den förlängda tidsgränsen på fem år tillämpas.
  3. Vistelser som påbörjats efter 31 maj 2020 där expertskatt ännu inte har sökts: Ansökan kan lämnas till och med 31 mars 2021.
  4. Vistelser som påbörjas från 1 januari 2021: Maximal tillämpning av expertskatten är fem år utan möjlighet till förlängning.


KPMG:s kommentarer

Vi bevakar givetvis den fortsatta lagstiftningsprocessen noga. Innan förslaget om tillfälligt utvidgad möjlighet att ansöka om expertskatt fram till och med den 31 mars 2021 gått igenom bör det hanteras med försiktighet. Om den anställde till exempel påbörjar arbetet i Sverige den 1 augusti 2020 och väntar till den 2 december 2020 med att ansöka så har den sedvanliga ansökningstiden på tre månader passerat. Om det sedan visar sig att lagändringen inte genomförs, och därmed inte heller den tillfälligt utvidgade ansökningstiden, så har möjligheten att få beslut om expertskatt enligt nuvarande regler helt gått förlorad.

Vi rekommenderar att ansöka om beslut om expertskatt så snart som möjligt, för att senare lämna en ny ansökan om att tillämpa den förlängda tidsgränsen på fem år.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om expertskatt eller andra funderingar.

Läs mer
The article in English

Johan Sander
Global Mobility Services
johan.sander@kpmg.se

Ann-Sofie Barnevik Andersson
Global Mobility Services
Ann-Sofie.Barnevik@kpmg.se

Anna Ljungkvist
Global Mobility Services
anna.ljungkvist@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.