HFD fastställer förhandsbesked om kupongskatt och avkastningsskatt

HFD-dom om kupongskatt och avkastningsskatt

Nu har även HFD prövat de svenska reglernas stridighet gentemot EU-rätten.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner & Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatterättsnämndens prövning av de svenska reglerna kring kupongskatt och avkastningsskatt gentemot EU-rätten

En enig Högsta förvaltningsdomstol har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked och att ett utländskt livförsäkringsföretag (”Y”) inte är skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar som försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt för i Sverige, se domen här.

KPMG:s kommentar
Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att den dubbelbeskattning som drabbat svenska försäkringstagare och som inneburit en snedvridning ur konkurrenshänseende på den svenska och europeiska marknaden undanröjs.

Noteras kan att Högsta förvaltningsdomstolen till skillnad från Skatterättsnämnden ansåg att fråga var om en kränkning av fria kapitalrörelser. Detta innebär, till skillnad från förhandsbeskedet, att utgången enligt vår uppfattning även får bäring för livförsäkringsföretag etablerade i tredje land.

Hör av gärna av er till oss för vidare diskussion kring vilka möjligheter detta öppnar upp för.

Nils Schmid
+46 70 939 97 95
nils.schmid@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.