Skatteverket stänger dörren – uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt

Uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt

Skatteverket har idag publicerat ett ställningstagande där de uttrycker att tillhandahållande av vårdpersonal i princip alltid är momspliktigt.

1000

Kontakt

Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Ställningstagandet är föranlett av Högsta förvaltningsrättens dom (HFD 2018 ref. 41) som kom i början av sommaren. I domen fastslog HFD att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt. (Läs vårt tidigare TaxNews här).

Skatteverkets ställningstagande

Enligt Skatteverkets ställningstagande är det endast fråga om en vårdtjänst om den som tillhandahåller vård (sjukvård eller tandvård) gör det för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten. Det innebär att uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt när det är köparen (vårdmottagningen) som ansvarar för arbetsledning och definierar arbetsuppgifterna och säljaren tillhandahåller vårdpersonal. Säljarens företagsform och omfattning saknar betydelse vilket innebär att både ”läkare på bolag” och rena bemanningsföretag omfattas.

En tjänst som inte är en vårdtjänst, kan dock undantas från moms om tjänsten har nära anknytning till vård.

Skatteverkets vill ge branschen en möjlighet att ställa om sin verksamhet och ställningstagande börjar därför gälla från och med den 1 juli 2019.

KPMG:s kommentar

Vår bedömning är att Skatteverket gör en väldigt strikt tolkning av vilken part som tillhandahåller vård då de anser att köparen (t. ex. sjukhuset) som driver vårdmottagningen dit patienten vänder sig och inte säljaren (t. ex. den legitimerade läkaren på eget bolag) som faktiskt behandlar patienten är den som har ansvaret för vården gentemot patienten. Vi tycker att detta är en tveksam tolkning med hänsyn till det ansvar som en läkarlegitimation faktiskt medför.

Möjligheten att få en tjänst undantagen från momsplikt blir därmed begränsad och i praktiken endast möjlig om den som hyr ut vårdpersonal kan anses tillhandahålla en tjänst som är nära anknuten till sjukvård eller tandvård. Vår bedömning är dock att det sannolikt blir svårt att uppfylla de krav som uppställs, även för företag som själva driver en vårdmottagning som tillhandahåller vård.

Vilka kommer att drabbas?

Vår bedömning är att Skatteverkets ställningstagande kommer slå hårdast mot den privata sektorn, innefattande både köpar- och säljarsidan. För köparsidan drabbas både privata vårdgivare samt landstingen till den del verksamheten är bolagiserad. På säljarsidan drabbas inte bara bemanningsföretag, utan även enmansbolag och till och med specialistläkare med egen mottagning till den del de också tillhandahåller sina tjänster till andra vårdgivare.

Med anledning av ställningstagandet behöver alla som är verksamma inom vård och omsorg se över vilka möjligheter som finns för att ställa om sin verksamhet. Ni som är verksamma inom sjukvårds- och tandvårdssektorn eller inom social omsorg är varmt välkomna att kontakta oss för diskussion om hur detta påverkar er verksamhet, hur ni kan förhålla er till detta och vilka möjligheter som kan finnas.


Marie Hedin
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.