Marie Hedin

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

Marie är skattejurist med över 20 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot indirekta skatter såsom moms, punktskatter och tull. Marie är verksam på KPMG:s skatteavdelning i Göteborg sedan 2016. Marie arbetar med alla typer av företag organisationer inom offentlig och privat verksamhet. Hennes erfarenhet omfattar många olika områden såsom finans och försäkring, fastigheter och bygg, internationell handel, transport och distribution, detaljhandel och elektronisk handel, Private Equity och ideell verksamhet samt även de speciella momsreglerna som gäller för verksamheter som bedrivs av kommuner och landsting. Marie är också en uppskattad och efterfrågad föredragshållare med stor erfarenhet av att leda seminarier och utbildningar.

 • Bygg och konstruktion
 • Financial Services
 • Indirekt beskattning
 • Mervärdesskatt
 • Real Estate
 • Skatt
 • Transport and Logistics
 • – Jur.kand, Göteborgs Universitet

 • – Business Leadarship Programme

 • Auktoriserad skatterådgivare

 • Medlem i FAR

 • Medlem i IFA – International Fiscal Association