Risk för ökade momskostnader i sjukvårdsbranschen

Risk för ökade momskostnader i sjukvårdsbranschen

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedet tagit ställning till hur ett bolags uthyrning av legitimerade läkare, vilka ska tjänstgöra som både läkare och medicinskt ledningsansvarig (MLA), ska hanteras ur momssynpunkt. Av avtalet som finns mellan bolaget och uppdragsgivaren framgår att det är uppdragsgivaren som ansvarar för ledning och planering samt för fördelning av arbetsuppgifter. Vidare har uppdragsgivaren rätt att bestämma vilka interna utbildningar som de uthyrda läkarna ska genomgå.

Skatterättsnämnden gör sammantaget bedömningen att det är fråga om momspliktig personaluthyrning, trots att de uthyrda läkarna till viss del utför tjänster som anses utgöra momsfri sjukvård. Det som enligt Skatterättsnämnden ska bedömas är vad bolaget tillhandahåller uppdragsgivaren snarare än vilka tjänster som läkarna utför inom ramen för avtalet (jfr. EU-dom C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit, p. 25). En skiljaktig menar att nämndens majoritet felaktigt utvidgat ”go fair”-domen när de lagt den till grund för sitt förhandsbesked.

Skatteverket har enligt ett tidigare ställningstagande menat på att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal som ska utföra sjukvårdstjänster inom ramen för sin legitimation kan anses utgöra momsfri sjukvård. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.


KPMG:s kommentar

Den momssmäll som vi tidigare skrivit om rörande privat omsorgssektor kan med anledning av Skatterättsnämndens förhandsbesked komma att utvidgas även till den privata sjukvårdssektorn, läs mer i TaxNews. Om förhandsbeskedet står sig i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan detta innebära att privata vårdgivare som hyr in läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal får en ökad kostnad i form av ej avdragsgill moms.

Vi kommer att bevaka utfallet i HFD men rekommenderar sjukvårdsföretag med inhyrd personal och bemanningsföretag i sjukvårdsbranschen att redan nu se över befintlig struktur för att vara väl förberedda på utfallet. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad förändringen får för effekt på just er verksamhet.

 

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.