Nya kemikalieskatten: Möjlighet att registreras som lagerhållare

Kemikalieskatten - registreras som lagerhållare

Från och med den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare avseende kemikaliskatt på elektronik. Själva skatten ska dock tas ut från den 1 juli 2017.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om den nya lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten träffar bl a spisar, kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, mobiltelefoner, routrar, tv-apparater, spelkonsoler och datorer. Lagen har nu trätt i kraft, med full effekt per den 1 juli 2017. Redan från och med den 1 april 2017 är det dock möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare avseende kemikalieskatt. 
 

Den som är lagerhållare har möjlighet att hantera kemikalieskattepliktiga varor under skatteuppskov och därmed få likviditetsmässiga fördelar. Som lagerhållare redovisas skatten månadsvis istället för inom fem dagar som är fallet vid EU-inköp och tillverkning av bolag som inte är lagerhållare.

Att vara lagerhållare innebär påverkan på skattehantering för hela varukedjan varför frågan om lagerhållarstatus inte enbart påverkar den egna skattehanteringen utan också får effekter för leverantörer och kunder. Att vara lagerhållare kan innebära både för- och nackdelar för ett bolag och det är därför viktigt att noggrant överväga om en sådan ansökan ska ske.


Ansökan om att bli registrerad som lagerhållare görs hos Skatteverket på en särskild ansökan. Enligt Skatteverket är det dock inte dagen för ansökan som är avgörande när ett bolag kan bli registrerad som lagerhållare, utan beslutsdagen som Skatteverket registrerar bolaget. Det innebär att Skatteverkets handläggningstid påverkar när registreringen kan ske.


Vem påverkas?

Skatten kommer att påverka bolag som tillverkar, säljer och/eller köper elektronik, antingen direkt i egenskap av skattskyldig för skatten eller indirekt genom en ökad kostnad på inköpspriset.

Huruvida ditt bolag bör eller kan vara lagerhållare avgörs av ditt bolags varuflöden och var i transaktionskedjan som ditt bolag är gällande försäljning av elektronik som omfattas av kemikalieskatt.


KPMG:s kommentar

Det är viktiga är att en ansökan lämnas till Skatteverket så snart som möjligt om man önskar att registreringen som lagerhållare ska gälla från den 1 juli. För att öka möjligheten att få en registrering på plats till den 1 juli bör en ansökan vara komplett som möjligt och inkludera den dokumentation som Skatteverket efterfrågar.


Det är dock viktigt att vara medveten om att de produkter som finns i lagerhållarens lager efter den 30 juni 2017 omfattas av kemikalieskatt. Mot bakgrund av detta kan det vara lönsamt att se från vilken tidpunkt som ditt bolag bör registreras som lagerhållare med beaktande av ditt bolags varuflöden.


Vi rekommenderar samtliga bolag som säljer och köper varor som omfattas av den nya kemikalieskatten att se över hur skatten påverkar verksamheten beroende på var i leveranskedjan som bolaget befinner sig och vilka varuflöden som bolaget har. En översyn bör visa på om bolaget bör registrera sig lagerhavare.


Mer information kring kemikalieskatten hittar du på vår samlingssida genom att klicka här.


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring kemikalieskatten.


Susann Lundström
susann.lundstrom@kpmg.se


 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.