Kammarrättsdomar om carried interest

Kammarrättsdomar om carried interest

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s k carried interest.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i olika riskkapitalgrupper. Utgången i målen innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de s k fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. 
 

Vi noterar att kammarrätten i huvudsak bifaller Skatteverkets eller allmänna ombudets yrkanden medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden. Eftersom fonderna, ägarförhållandena i bolagen och personernas funktioner skiljer sig är utgången i målen dock olika.


Vi analyserar nu domarna vidare. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om utgången i de olika målen.
 

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.