Välkommen till KPMGs seminarier i Malmö

KPMG arrangerar tre seminarium fredag den 29 september, ämnena är redovisningsnyheter, hållbarhet och Pillar 2.

Redovisningsnyheter

Välkommen till KPMG:s seminarium med fokus på det allra senaste inom redovisning samt hållbarhet och de nya rapporteringskraven. Seminariet kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ämnen och frågor som bland annat kommer att behandlas:

  • IASBs ändringar gällande upplysningar om redovisningsprinciper med beaktande av väsentlighet. Ändringarna ger en bra grund till att se över och reducera omfånget på redovisningsprinciperna och göra de mer företagsspecifika och meningsfulla.
  • Den globala minimiskatten som är på väg att införas kan få en väsentlig effekt för multinationella koncerner. Vilka upplysningar behöver lämnas i de finansiella rapporterna?
  • Vad har vi lärt oss av ESEF-rapporteringen?
  • Bokföringsnämndens publicering av föreslagna ändringar av K2 och K3. Vad innebär ändringarna?
  • Hur ska elstöd redovisas och presenteras i de finansiella rapporterna?
  • Företagens information avseende hållbarhet får ett allt större fokus och det kommer att komma ytterligare krav på upplysningar framöver.

Varmt välkommen!

Mer information

Datum: 29 september
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Nordenskiöldsgatan 8

Kontakt
Innehåll: Camilla Persson
RegistreringAstrid Engström

Seminarieret är kostnadsfritt

Hållbarhetsseminarium

Välkommen till KPMG:s seminarium med fokus på det allra senaste från våra ledande experter inom hållbarhet. Seminariet kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företagens information avseende hållbarhet får ett allt större fokus och det kommer att införas mycket långtgående krav på utökade upplysningar framöver. Vilka förändringar ser vi i rapporteringslandskapet och vad kommer införandet av CSRD innebära för de företag som omfattas? EU:s gröna taxonomi gäller redan sedan något år. Vad kan man dra för erfarenheter av de första årens rapportering och vad gäller för de kommande åren? Vi kommer även prata om hur taxonomin samspelar med införandet av CSRD.

Varmt välkommen!

Mer information

Datum: 29 september (i anslutning till redovisnings- samt skatteseminarium)
Tid: 10:00-11:30. Vi bjuder på fika från 9:30.
Plats: Nordenskiöldsgatan 8
Kontakt: astrid.engstrom@kpmg.se

Lunchseminarium med senaste nytt om Pillar 2

Välkommen på lunchseminarium om Pillar 2 hos oss på KPMG i Malmö den 29 september.

KPMG:s skatteexpert Peter Nilsson går igenom det senaste som hänt inom OECD efter den nya vägledningen som kom den 17 juli och regeringens lagrådsremiss som överlämnades den 31 augusti. Vad förväntas av den svenska lagstiftaren? Vad behöver företagen tänka på? Vi kommer även att prata om vad som bör prioriteras i Pillar 2-arbetet under hösten och vad som inte får missas inför årsbokslutet 2023.

Seminariet pågår mellan kl. 11:30-12:00 och efterföljs av en lättare lunch.

Varmt välkommen!

Mer information

Datum: 29 september, 2023, Kl 11:30-12:00 och efterföljs av en lättare lunch.
Adress: Nordenskiöldsgatan 8, (hiss A, plan 6), Malmö
Kontakt: Tina Roth
Email: astrid.engstrom@kpmg.se

Seminariet hålls i anslutning till redovisnings- samt hållbarhetsseminarium

informative image