Lina Öhman

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Lina har arbetat på KPMG:s Global Mobility Services (GMS) sedan våren 2015. Sedan hösten 2019 arbetar Lina med Tax Management Consulting (TMC). Dessförinnan har Lina arbetat på KPMG Danmark i 7 år.

Lina har över 10 års erfarenhet av arbete med skatterådgivning inom GMS, vilket innebär rådgivning kring personbeskattning. Lina arbetade främst med skattefrågor rörande personbeskattning inom internationella företag och deras ut- och insända medarbetare.

Inom TMC arbetar Lina med projektledning av globala skatteprojekt, budget- och kostnadsuppföljningar, tidsramar för leveranser samt kommunikation och koordinering.
 

  • International Executive Services
  • Internationell beskattning
  • Skatt
  • Tax Management Consulting
  • Ekonomie Masterexamen, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

  • Prince2Foundation