W ramach działań z zakresu planowania podatkowego KPMG oferuje usługi, których celem jest przede wszystkim efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

Naszym klientom oferujemy pomoc m.in. w zakresie:

  • projektowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników i członków zarządu (w szczególności w obszarze dotyczącym obciążeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wysokości płaconych składek ZUS, zarówno dla rezydentów polskich, jak i dla cudzoziemców) wraz z hipotetycznymi kalkulacjami obciążeń PIT/ZUS/NFZ,
  • przygotowywania propozycji w zakresie dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (samochody służbowe, telefony komórkowe, ubezpieczenia emerytalne, opieka medyczna, sport i rekreacja, itp.),
  • przygotowywania oraz wdrożenia pracowniczych programów nabywania akcji (SOP, SAR, RSU itp.) i innych systemów motywacyjnych,
  • przygotowywania oraz wdrażania programów opartych o koncepcję praw autorskich z 50% kosztami uzyskania przychodów dla pracowników, umów o współpracy tzw B2B oraz tzw. IP Box dla jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców oraz osób z tzw. sektora High Net Worth Individuals (HNWIs), włączając w to doradztwo związane ze zbyciem przedsiębiorstwa, zmianą rezydencji podatkowej osób fizycznych, tworzenia spółek holdingowych oraz szeroko pojętej sukcesji międzypokoleniowej (rozpoznanie potrzeb i planów przedsiębiorców, doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, doradztwo i pomoc w zakładaniu fundacji rodzinnych oraz trustów, etc.),
  • przygotowywania wniosków o wiążące interpretacje podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe