Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe

Zagadnienia ESG stają się obowiązkiem prawnym, którego niespełnienie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Zagadnienia ESG stają się obowiązkiem, którego niespełnienie niesie za sobą konsekwencje.

Najbardziej aktywnie działania pozafinansowe raportują spółki z przemysłu naftowego, wydobywczego i energetycznego. Niewiele ponad połowa ze 100 największych firm działających w Polsce przygotowała osobny raport niefinansowy, ESG lub zrównoważonego rozwoju, a rezultaty badania ujawnień nie napawają optymizmem – przeciętny wynik uzyskany przez organizacje raportujące działania pozafinansowe to 5,2 w 10-stopniowej skali – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”.

Zrównoważony rozwój koniecznością biznesową

Dla wielu firm, zagadnienia ESG nie tylko nie są już „dobrowolne”, czy zalecane przez partnerów lub instytucje finansujące, a stają się obowiązkiem prawnym, którego niespełnienie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Obecnie obowiązek ten dotyczy obszaru ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa będą musiały informować swoje otoczenie o posiadaniu (lub braku) określonych procesów, dokumentów czy osiągniętych wynikach. W kolejnych latach spodziewać się można rozszerzenia obowiązków legislacyjnych na zagadnienia zarządcze lub operacyjne.

Przemysł naftowy, wydobywczy i energetyczny w czołówce pod względem ujawnień niefinansowych

Eksperci KPMG w Polsce przeanalizowali ujawnienia niefinansowe 100 największych podmiotów działających na polskim rynku. Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe, natomiast uśrednione wyniki spółek, które wywiązały się z tego obowiązku nie są wysokie. Większość podmiotów, które nie raportują działań pozafinansowych to spółki opisane w ramach raportów zintegrowanych, obejmujących przeważnie międzynarodowe grupy kapitałowe, choć zdarzały się też braki jakichkolwiek źródeł. Jest to dopuszczalne z perspektywy dzisiejszych przepisów, natomiast stwarza poważną lukę w ujawnieniach.

Sektor naftowy, wydobywczy i energetyczny wyróżnia się najwyższym wynikiem wśród badanych ujawień, osiągając średnią wynoszącą 6,67 na 10 punktów. Następne na podium są firmy zajmujące się handlem żywnością (np. sieci supermarketów), które otrzymały przeciętnie 5,6 punktu. Trzecie miejsce ex aequo, z nieznacznie niższym wynikiem – 5,5 punktu, zajęły: zbiorcza grupa handlowa obejmująca spółki meblowe, internetowe, odzieżowe etc. oraz firmy produkujące żywność.

Dość niski wynik odnotował przemysł motoryzacyjny – firmy tej grupy otrzymały przeciętnie 4,25 punktu na 10, choć transport samochodowy ma znaczący wpływ na środowisko. Można przypuszczać, że przedsiębiorcy w tej grupie prawdopodobnie nie spotkali się jeszcze z adekwatną presją interesariuszy.

Raportowanie niefinansowe - podział według branż

Notowania na giełdzie stymulują do transparentności

Badanie KPMG obejmowało spółki zróżnicowane pod względem wielkości, branży, pochodzenia kapitału właścicielskiego czy obecności na giełdzie. Jedną z najbardziej znaczących zmiennych różnicujących wyniki jest fakt odnotowywania spółki na giełdzie. Te firmy, które są obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, wypadły lepiej od średniej pod względem jakości ujawnień i transparentności raportowania. Istnieje również korelacja między poziomem raportowania działań pozafinansowych, a wielkością firmy – większe podmioty są nieco bardziej zaawansowane od spółek z sektora MŚP. Z badania wynika również, że w analizowanych 100 największych firmach działających w Polsce skala i jakość ujawnień niefinansowych jest na wyższym poziomie w przypadku podmiotów z polskim kapitałem. 

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676