• 1000

224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 rok działania kwalifikujące się do Taksonomii UE – unijnej systematyki wspierającej identyfikację działań zrównoważonych środowiskowo. Większy odsetek firm (79%) zgłosił kwalifikowalność do Taksonomii UE nakładów inwestycyjnych (CapEx) w porównaniu z przychodami (61%) i kosztami operacyjnymi (60%). W pierwszym roku raportowania poziom ujawnień jakościowych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a długość ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności – wynika z analizy KPMG.

Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021.

Firmy częściej wskazują wydatki inwestycyjne na działania związane z ochroną środowiska

Wśród analizowanych przez KPMG firm, 61% zidentyfikowało w 2021 roku przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE. Nie oznacza to jednak, że ich działalność jest w tym zakresie zgodna z kryteriami technicznymi Taksonomii, czyli wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych zdefiniowanych w tej regulacji. 79% firm zidentyfikowało i ujawniło jakiekolwiek nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do Taksonomii UE, podczas gdy w zakresie wydatków operacyjnych (OpEx) było to 60% przedsiębiorstw.

24% analizowanych firm nie zgłosiło przychodu kwalifikującego się do Taksonomii, ale zgłosiło wydatki kapitałowe i/lub koszty operacyjne, które jej podlegają. Przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE nie zostały zidentyfikowane głównie przez firmy w następujących branżach: spożywcza (handel oraz produkcja żywności i używek), podróże i czas wolny czy opieka zdrowotna.

Zróżnicowana jakość ujawnień

W pierwszym roku raportowania jakość ujawnień taksonomicznych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a obszerność ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności. Dodatkowo z analizy KPMG wynika, że firmy nie zawsze wyjaśniają zasady rachunkowości stosowane do wyznaczenia kluczowych wskaźników. Nie wszystkie analizowane spółki wyraźnie wskazały, czy ich działania kwalifikujące się do Taksonomii są związane z łagodzeniem skutków zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu lub obu tych celów. Przyszłoroczne ujawnienie będzie zawierało obszerne obowiązkowe tabele, co wesprze przejrzystość prezentacji tych informacji, a jednocześnie spowoduje wiele wyzwań operacyjnych związanych z przygotowaniem ustrukturyzowanych ujawnień. 

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676