85 % zarządzających polskimi firmami rodzinnymi chce przekazać stery kolejnemu pokoleniu

Sukcesja w polskich firmach rodzinnych

Istotnym problemem sygnalizowanym przez większość przedsiębiorców rodzinnych jest również znalezienie wykwalifikowanej kadry w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy (81% wskazań). Rozważając kwestie związane z sukcesją, aż 85% respondentów planuje przekazać zarządzanie firmą kolejnemu pokoleniu. Wyraźnie mniej zarządzających firmami rodzinnymi planuje przekazać swoim potomkom własność firmy (61%).

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

W ciągu najbliższego roku największym wyzwaniem dla przedstawicieli firm rodzinnych w Polsce jest zmieniające się otoczenie prawne oraz zwiększone stawki podatkowe – taką opinię wyraziło 83% ankietowanych VIII edycji raportu KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych. W stronę wielopokoleniowości”. Istotnym problemem sygnalizowanym przez większość przedsiębiorców rodzinnych jest również znalezienie wykwalifikowanej kadry w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy (81% wskazań). Rozważając kwestie związane z sukcesją, aż 85% respondentów planuje przekazać zarządzanie firmą kolejnemu pokoleniu. Wyraźnie mniej zarządzających firmami rodzinnymi planuje przekazać swoim potomkom własność firmy (61%). 

Zmieniające się otoczenie prawne i zwiększone stawki podatkowe kluczowym wyzwaniem dla rodzinnego biznesu

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG wynika, że najbardziej problematycznymi kwestiami dla firm rodzinnych są zmieniające się otoczenie prawne oraz zwiększone stawki podatkowe. W Polsce problemy tego typu zostały uznane za istotne lub bardzo istotne przez 83% ankietowanych.

Problematyczną kwestią dla zarządzających polskimi firmami rodzinnymi są też co roku sygnalizowane trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry, na co w najnowszej edycji badania KPMG wskazało aż 81% respondentów. Wśród ankietowanych firm z całej Europy to właśnie ten problem okazał się kluczowy, choć nieco mniej powszechny (63% wskazań). Stale rosnący poziom zatrudnienia i płac sprawia, że konkurowanie o pracowników staje się coraz trudniejsze także dla firm rodzinnych.

Rosnąca liczba zmian legislacyjnych w połączeniu z szybkim tempem ich wprowadzania w życie może rodzić pewien chaos stanowiący wyzwanie w działalności biznesowej. Nowe wymogi powinny być odpowiednio wcześnie komunikowane i objaśniane, by przedsiębiorcy mieli czas na rozwianie wszelkich wątpliwości. Zmiany prawne są wyzwaniem szczególnie wymagającym dla małych i średnich firm, które muszą za nimi nadążać tak samo, jak duże korporacje, nie posiadając takich samych zasobów ludzkich, kapitałowych i technologicznych – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. 

85 proc. polskich przedsiębiorców rozważa sukcesję w ramach rodziny

Zdecydowana większość właścicieli firm rodzinnych planuje przekazać zarządzanie firmą następnemu pokoleniu (85%). Wyraźnie mniej ankietowanych (61%) przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom. Może to świadczyć o tym, że starzejące się pokolenie zarządzających firmami rodzinnymi ma świadomość konieczności przekazania codziennych obowiązków swoim potomkom, jednak wielu z nich chce zachować nadzór nad kwestiami strategicznymi wspólnego biznesu. Najczęściej wskazywanymi trudnościami w przypadku przekazywania zarządzania firmą jest podtrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami (18%) oraz szkolenia i wspieranie następców w nowej roli (17%). Z kolei przy przekazaniu własności firmy rodzinnej największymi wyzwaniami są: przywiązanie emocjonalne do przedsiębiorstwa (17%) oraz obciążenia podatkowe (16%).

Z naszych badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne są znacznie bardziej spokojne o sukcesję niż tego typu podmioty z innych państw europejskich. Proces przekazywania własności i kontroli jest jednak skomplikowany i czasochłonny. Doświadczenia europejskich przedsiębiorstw rodzinnych mogą stanowić lekcję dla młodszych firm z Polski, które dopiero szykują się często do pierwszej sukcesji. Odpowiednio wczesne ustalenie sposobu przeprowadzenia sukcesji pozwoli uniknąć konfliktów rodzinnych, sytuacji niepewności w firmie, co w konsekwencji będzie miało wpływ na dobrobyt zarówno firmy, jak i rodziny. Plan przeprowadzania tego procesu może być zapisany przykładowo w tzw. konstytucji firmy rodzinnej – mówi Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Wykres 1. Jakie sposoby przekazania kontroli nad firmą rozważają firmy rodzinne?

Preferowane źródła finansowania wśród firm rodzinnych

W badaniu przeprowadzonym przez KPMG największy odsetek ankietowanych (65%) wskazał, że atrakcyjne jest dla nich finansowanie z zysków firmy. Podobnego zdania jest blisko połowa (49%) firm rodzinnych z 27 państw Europy. Co istotne, w Polsce równie dużą popularnością cieszy się finansowanie działalności i inwestycji ze środków własnych lub rodzinnych. 

****

O RAPORCIE:

„Barometr firm rodzinnych” jest ósmą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz siódmy. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2019 roku. W badaniu udział wzięło 1 613 respondentów z 27 krajów, w tym z Polski. Przedsiębiorcy wyrazili opinię na temat sytuacji swoich rodzinnych firm, planów na przyszłość oraz stojących przed nimi wyzwań.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs