Raport: Barometr firm rodzinnych. W stronę wielopokoleniowości. Edycja 2019

Barometr firm rodzinnych. W stronę wielopokoleniowości

Istotnym problemem sygnalizowanym przez większość przedsiębiorców rodzinnych jest również znalezienie wykwalifikowanej kadry w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy (81% wskazań). Rozważając kwestie związane z sukcesją, aż 85% respondentów planuje przekazać zarządzanie firmą kolejnemu pokoleniu. Wyraźnie mniej zarządzających firmami rodzinnymi planuje przekazać swoim potomkom własność firmy (61%).

1000
Ludzie na stopniach schowani w bryle globu

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG wynika, że najbardziej problematycznymi kwestiami dla firm rodzinnych są zmieniające się otoczenie prawne oraz zwiększone stawki podatkowe. W Polsce problemy tego typu zostały uznane za istotne lub bardzo istotne przez 83% ankietowanych.

Zdecydowana większość właścicieli firm rodzinnych planuje przekazać zarządzanie firmą następnemu pokoleniu (85%). Wyraźnie mniej ankietowanych (61%) przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom. Może to świadczyć o tym, że starzejące się pokolenie zarządzających firmami rodzinnymi ma świadomość konieczności przekazania codziennych obowiązków swoim potomkom, jednak wielu z nich chce zachować nadzór nad kwestiami strategicznymi wspólnego biznesu. Najczęściej wskazywanymi trudnościami w przypadku przekazywania zarządzania firmą jest podtrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami (18%) oraz szkolenia i wspieranie następców w nowej roli (17%). Z kolei przy przekazaniu własności firmy rodzinnej największymi wyzwaniami są przywiązanie emocjonalne do przedsiębiorstwa (17%) oraz obciążenia podatkowe (16%).

„Barometr firm rodzinnych” jest ósmą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz siódmy. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2019 roku. W badaniu udział wzięło 1 613 respondentów z 27 krajów, w tym z Polski. Przedsiębiorcy wyrazili opinię na temat sytuacji swoich rodzinnych firm, planów na przyszłość oraz stojących przed nimi wyzwań.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs