• 1000

Informujemy, że 26 kwietnia 2024 roku odbył się briefing prasowy Ministra Finansów, w trakcie którego podano nowe daty wdrożenia do polskiego prawa podatkowego obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Część podatników zostanie objęta systemem od 1 lutego 2026 roku, a pozostali od 1 kwietnia 2026 roku.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym, pozwalającym podatnikom na wymianę e-faktur, a organom podatkowym umożliwia wgląd w faktury wystawiane przez podatników w czasie rzeczywistym. System działa w Polsce od 1 stycznia 2022 roku na zasadzie dobrowolności, niemniej od 1 lipca 2024 roku miał stać się obowiązkowy dla większości podatników, a pozostałych objąć miał 1 stycznia 2025 roku. Minister Finansów jest zdania, że te daty powinny zostać zmienione i w tym celu podjęte zostaną prace legislacyjne.

W trakcie briefingu prasowego Minister Finansów wyjaśnił, że zakończony został audyt Krajowego Systemu e-Faktur, w wyniku którego ustalono, że system ten posiada krytyczne błędy uniemożliwiające wdrożenie go w zaplanowanych terminach, tj. 1 lipca 2024 roku oraz 1 stycznia 2025 roku. 

Od kiedy obowiązkowy KSEF?

System KSeF ma wejść w życie od 1 lutego 2026 r., przy czym będzie dotyczył przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (obrotów) przekroczyła 200 mln zł w roku podatkowym. Pozostali podatnicy mają zostać objęci system od 1 kwietnia 2026 r.

Jaka będzie kolejność prac na wdrożeniem KSeF?

Minister Finansów poinformował, że w trybie pilnym przygotowana zostanie nowelizacja ustawy przewidującej aktualne terminy wprowadzenia w życie systemu KSeF.

Następnie przygotowany zostanie projekt nowej ustawy i przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje z udziałem m.in. przedsiębiorców i doradców podatkowych, mające na celu wypracowanie optymalnego modelu Krajowego Systemu e-Faktur. O każdym etapie prac podatnicy będą informowani za pośrednictwem stron internetowych Ministerstwa Finansów i komunikatów prasowych.

Co z podatnikami, którzy już wdrożyli system KSeF?

Minister Finansów wyjaśnił, że dołoży wszelkich starań, aby podatnicy, którzy już wdrożyli system KSeF nie musieli dokonywać istotnych zmian i ponosić w związku z tym dodatkowych kosztów. 

Jaka będzie relacja KSeF do VIDA?

Minister Finansów stwierdził, że będą podejmowane działania, aby polski system e-faktur był jak najbardziej zgodny z unijnym system proponowanym w ramach pakietu VIDA. Przypominamy, że pakiet VIDA to projekt zmian w przepisach dyrektywy VAT (Dyrektywa nr 2006/112/EC) oraz rozporządzeniach Rady nr 904/2010 i 282/2011. Zaproponowane w ramach VIDA zmiany obejmują m.in. problematykę sprawozdawczości i jej dostosowania do wyzwań ery cyfrowej (DRR – Digital Reporting Requirements).

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także