• 1000

Gdy rok sprawozdawczy grupy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powiadomienie za rok 2023 należy złożyć najpóźniej do 2 kwietnia 2024 roku (z uwagi na fakt, że 31 marca wypada w niedzielę a poniedziałek, 1. kwietnia, jest świętem).

Zgodnie z obecnymi przepisami, jednostki dominujące dużych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce mają obowiązek przekazania Szefowi KAS raportu CBC-R zawierającego informacje o grupie kapitałowej. Termin na raportowanie CBC-R wynosi 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.

Niezależnie, spółki należące do dużych grup kapitałowych, są zobowiązane do złożenia powiadomienia CBC-P, w którym wskazują jednostkę raportującą oraz państwo, gdzie zostanie złożony właściwy raport CBC-R. Obowiązki raportowania CBC-P i CBC-R dotyczą podatników o skonsolidowanych przychodach w wysokości 750 mln EUR lub 3,25 mld PLN. Termin na raportowanie CBC-P wynosi 3 miesiące od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Zatem, dla tych podmiotów, których rok obrotowy kończył się 31 grudnia 2023 r., termin ten upływa w tym roku 2 kwietnia 2024 r.

Przypominamy, że za niezłożenie powiadomienia CBC-P grozi kara w wysokości do 1 mln PLN. Zachęcamy do złożenia deklaracji CBC-P już teraz, a w razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

APA-C

Jednocześnie, chcemy zwrócić Państwa uwagę na obowiązek złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, którym objęte są  podmioty, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA).

Sprawozdanie składa się w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, co oznacza, że za rok 2023 podatnicy objęci przedmiotowym obowiązkiem muszą złożyć sprawozdanie APA-C w terminie do 2 kwietnia 2024 r.

Zachęcamy do wypełnienia obowiązku w zakresie raportowania APA-C jak najszybciej. Zespół KPMG pozostaje do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także