• 1000

Zgodnie z przekazanymi przez MF informacjami, na przełomie kwietnia i maja 2024r. zostanie podana nowa data wdrożenia KSeF. Należy również zaznaczyć, iż podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni zostaną objęci KSeF w tym samym terminie.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze kwestie omówione w trakcie spotkania:

 • W drugiej połowie kwietnia 2024r. zostanie udostępniona aplikacja na telefony.
 • Na początku maja 2024r. uruchomione będą szkolenia w każdym urzędzie skarbowym w Polsce, obejmą 4 tematy: główne założenia KSeF, zakres obowiązkowego KSeF, kody QR, metody dostępu. MF opracuje też filmiki instruktażowe.
 • Będą organizowane spotkania z deweloperami narzędzi do KSeF (druga połowa kwietnia). Powstała też odrębna grupa robocza dla podmiotów wystawiających duże ilości faktur.
 • Od lipca 2024 r. rusza infolinia KSeF prowadzona przez KAS oraz druga linia wsparcia technicznego.
 • 3 kwietnia 2024 r. MF przedstawi propozycje: aktów prawnych (zmiany ustaw) i specyfikacji interfejsu (z informacjami technicznymi na temat m.in. samofakturowania przez podmioty unijne, certyfikatu nabywcy, kodów QR, korekty technicznej faktury), które zostaną poddane uproszczonym konsultacjom. Na przełomie kwietnia i maja przedstawione będą projekty 4 rozporządzeń. Po zatwierdzeniu treści aktów prawnych powstanie również projekt objaśnień (początek czerwca).
 • Po ustaleniu ostatecznej treści całej dokumentacji do KSeF (broszury, specyfikacja techniczna) zostaną opracowane wersje anglojęzyczne.
 • Odroczenie kar oraz obowiązku podawania numeru KSeF przy płatnościach (również MPP), a także objęcia KSeF faktur z kas rejestrujących oraz paragonów z NIP uznanych za faktury. MF nie zrezygnuje ze zbiorczego identyfikatora płatności (pojawi się więcej informacji w specyfikacji interfejsu). MF nie będzie wymagał od banków tworzenia odrębnego pola na numer KSeF w poleceniach przelewu/zapłaty.
 • Wprowadzenie w okresie przejściowym (nie podano konkretnego terminu, wstępnie wskazano 6 miesięcy) opcji wystawiania faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzanie ich do KSeF następnego dnia roboczego, jako rozwiązania powszechnego i bezwarunkowego. Istnienie statusu „offline” po stronie podatnika nie będzie weryfikowane przez MF, podatnik nie musi dokumentować przyczyn statusu „offline”.
 • Możliwość dobrowolnego wystawiania faktur B2C w KSeF oraz wprowadzenie zasady „samoidentyfikacji” nabywcy w celu rozłożenia ciężaru na obie strony transakcji (podatnicy zwolnieni podają numer VAT gdy są zarejestrowani na VAT, lub NIP gdy niezarejestrowani). Jednocześnie wprowadzony zostanie wymóg posiadania faktury w KSeF na potrzeby rozliczenia kosztów w podatkach dochodowych.
 • Propozycja ustrukturyzowanego załącznika do faktury, przesyłanego do KSeF, tylko dla niektórych branż (media, usługi telekomunikacyjne i „inne zbiorcze” wyjaśnione przez MF jako branża paliwowa – faktury zbiorcze za paliwo). Do czasu opracowania załącznika przekazywanie pewnych danych w tych branżach będzie odroczone. MF jest otwarty na dyskusję o stosowaniu załączników ustrukturyzowanych przez inne branże.
 • Przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF zostanie udostępniona możliwość generowania i poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w trybie „offline” i awarii.
 • Dopuszczalność wystawiania w okresie przejściowym papierowych faktur VAT przez małe podmioty (do kwoty 450 zł/faktura, suma 10 tyś. miesięcznie) z obowiązkiem dodatkowego oznaczania takich faktur w JPK_VAT.
 • Rozporządzenie ze zmianami w JPK_VAT będzie odroczone.
 • Potwierdzono integrację KSeF i PEF, dzisiaj MF udostępnia dokumentację.
 • Zgłoszenia celne mają być zmodyfikowane, aby umożliwić załączenie faktury wystawionej w trybie „offline”. Służby celne mają mieć dostęp do faktury w KSeF.
Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także