Tax Alert: Obniżona stawka podatku VAT 0% na produkty spożywcze nie zostanie przedłużona

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.

MF podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT.

  • 1000

Minister Finansów poinformował, że przejściowa stawka podatku VAT w wysokości 0% na produkty spożywcze obowiązująca do 31 marca 2024 roku nie zostanie przedłużona.

Przyczyną decyzji Ministra Finansów są odczyty inflacji oraz prognoza dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych.

Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 4,9% w styczniu br. (tj. najniżej od września 2021 r.).

Szacuje się, że w lutym i marcu br. zarówno inflacja (r/r) jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej. Niższej dynamice cen żywności będą sprzyjać spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych, a także silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności przed rokiem.

Więcej na temat przyczyn decyzji o nieprzedłużaniu obniżonej stawki podatku VAT można przeczytać na stronie: Decyzja ws. VAT na podstawowe produkty spożywcze - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)      

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także