Tax Alert: Środki spożywcze o jednakowym składniku głównym oraz zastosowaniu mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom podatku VAT

Wyrok TSUE

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 października br. (C 146/22) orzekł, że napoje sprzedawane do natychmiastowego spożycia mogą zostać opodatkowane inną stawką VAT, niż takie same napoje ale sprzedawane w sklepie jako towar handlowy. Możliwość opodatkowania różnymi stawkami takiego samego towaru wynika z motywów konsumenta powodujących zakup jednego lub drugiego z tych napojów. Jeżeli wybór ten nie jest dokonywany w tych samych warunkach, ani w tym samym celu, stawka podatku VAT może być inna, zwłaszcza, gdy skład napoju może być zmieniany na życzenie konsumenta poprzez zamawianie dodatkowych składników.

Przedmiot sporu: stawka VAT 5% czy 8%?

5 października 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozpoznał zapytanie prejudycjalne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który rozpoznawał skargę polskiej spółki prowadzącej sieć kawiarni (Skarżąca). Spółka ta wprowadza do obrotu napój mający postać gorącej czekolady przygotowanej na bazie mleka i sosu czekoladowego. Skarżąca twierdziła, że do oferowanego napoju może stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 5%, albowiem jest on podobny do wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT napojów na bazie mleka.

Organ podatkowy był natomiast zdania, że sprzedaż na wynos i sprzedaż na miejscu tego napoju należy uznać za dostawy towarów, którym towarzyszą usługi dodatkowe, a mianowicie przygotowanie i podanie napoju klientowi do bezpośredniej konsumpcji. Z tego powodu Skarżąca powinna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, albowiem jej świadczenie objęte jest działem 56 PKWiU, zatytułowanym „Usługi związane z wyżywieniem”.

Ustalenia dokonane przez TSUE

WSA we Wrocławiu zawiesił postępowanie sądowo administracyjne i przedstawił sprawę TSUE, który po rozpoznaniu sprawy stwierdził, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady (UE) 2018/1713 z dnia 6 listopada 2018 r. (Dyrektywa 112) nie stoją na przeszkodzie temu, by dostawy towarów lub świadczenie usług należące do tej samej kategorii załącznika III do tej dyrektywy podlegały dwóm różnym obniżonym stawkom VAT.

Zdaniem TSUE, napoje sprzedawane przez Skarżącą są przeznaczone do natychmiastowego spożycia, ponieważ są przygotowywane specjalnie na życzenie klienta i podawane na gorąco, podczas gdy niekoniecznie ma to miejsce w przypadku napojów mlecznych sprzedawanych w sklepie, na których skład konsument nie ma zresztą wpływu. Różnica ta może wywierać decydujący wpływ na dokonany przez konsumenta wybór zakupu jednego lub drugiego z tych napojów, ponieważ wybór ten nie jest dokonywany ani w tych samych warunkach, ani w tym samym celu, tym bardziej, że konsument może zmieniać skład pierwszych napojów poprzez zamawianie dodatkowych składników.

Wyrok TSUE

Jak wynika z omawianego wyroku TSUE, artykuł 98 Dyrektywy 112, w związku z pkt 1 i 12a załącznika III do tej Dyrektywy, art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 oraz zasadą neutralności podatkowej należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom podatku od wartości dodanej (VAT), w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia, pod warunkiem, że owe środki spożywcze nie wykazują analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub że różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływają na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków.

Z wyrokiem można zapoznać się pod adresem: Wyrok TSUE

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także