• 1000

Modernizacja sposobu świadczenia usług jest niezbędna do sprostania wyzwaniom stojącym przez organizacjami z sektora publicznego. Unowocześnienie wymaga nowego spojrzenia na cyfrową transformację zarówno obszaru obsługi klienta, jak i procesów wsparcia, czyli tzw. back-office. Celem jest zaspokojenie zapotrzebowania na usługi zorientowane na klienta, cieszące się zaufaniem społecznym, przy jednoczesnym zachowaniu poprawności danych, bezpieczeństwa i właściwego wydatkowania środków publicznych.

Przestarzałe procesy biznesowe i technologie mogą skutecznie uniemożliwić modernizację i dalszy rozwój organizacji rządowych i całego sektora publicznego.

KPMG Powered Enterprise dla sektora publicznego zapewnia dostęp do wiodących praktyk i procesów na wstępnie skonfigurowanych technologiach chmurowych, tak aby pomóc temu sektorowi sprostać nadchodzącym wyzwaniom, takim jak:

  • Uzasadnienie biznesowe nowych modeli operacyjnych oraz wsparcie pracowników w ich przyswojeniu
  • Nadzór i podgląd całego procesu transformacji i wdrażanych innowacji
  • Wykorzystanie danych do tworzenia strategii i kreowania client-experience
  • Przekształcenie procesów w obszarze HR
  • Wykorzystanie technologii do wykreowania postawy ukierunkowanej na cel

 

Transformacja funkcjonalna w całym sektorze rządowym i publicznym

W sektorze rządowym i publicznym dąży się do rozszerzenia roli kluczowych funkcji, takich jak finanse, HR i zarządzanie. Wychodząc poza obsługę transakcji i sprawozdawczość, obierany jest w kierunek cyfrowej transformacji tych funkcji, które zapewniają wgląd w dane i wartość strategiczną. Specjaliści KPMG współpracują z klientami z sektora rządowego i publicznego w celu wykorzystania wiodących na rynku technologii i procesów, aby stać się bardziej efektywnymi operacyjnie i zorientowanymi na klienta.

Korzystając z doświadczenia specjalistów KPMG z wielu krajów na całym świecie, rozwiązania KPMG Powered Enterprise zostały dostosowane specjalnie dla organizacji rządowych i sektora publicznego. Wdrażając te rozwiązania, w połączeniu z wiedzą branżową, specjaliści KPMG przekształcają krytyczne funkcje biznesowe, aby osiągnąć szybszy wzrost wartości i skoncentrować się na kliencie przy niższym ryzyku i mniejszych zasobach.

Powered Enterprise dla rządu i sektora publicznego opiera się na wiodących na rynku platformach, w tym Microsoft, SAP i ServiceNow zaprojektowanych w celu dynamicznego napędzania zmian i szybkiego rozpoczęcia cyfrowej transformacji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie