• 1000

Szybka modernizacja kontaktu między klientem a dostawcą

Produkcja przemysłowa należy do branż funkcjonujących w skali globalnej, w której nadal przeważają przestarzałe systemy i procesy. Wielu producentów, którzy wcześnie zaczęli korzystać z systemów
(i w pełni na nich polegają), boryka się z ograniczeniami, jakie one obecnie niosą - z wieloma wersjami bez możliwości ich integracji, brakujących istotnych danych czy braku elastyczności w dostosowywaniu się do możliwości rynkowych.

Dodając do tego złożoność wynikającą z historycznych fuzji i przejęć oraz wyzwania związane z dużymi wahaniami stopnia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, skutkiem jest dążenie całej branży do efektywności i rozłożenia siły roboczej tak, aby mogła ona wnieść największą wartość dodaną.

W wielu przypadkach wymagana jest szeroko zakrojona modernizacja w zakresie finansów, HCM (ang. Human Capital Management) i zarządzania łańcuchem dostaw. Modernizacja i integracja na taką skalę powinny być uznawane za aspekt transformacji, a nie tylko zastąpienie starszych platform.

KPMG Powered Enterprise dla przemysłu zapewnia dostęp do wiodących praktyk i procesów na wstępnie skonfigurowanych, wiodących na rynku technologiach chmurowych, tak aby tworzyć wydajne i ustandaryzowane procesy. Umożliwi to sprostanie wyzwaniom, takim jak:

  • Uzyskanie większej wartość z danych i wykorzystanie technologii nowej generacji
  • Uzyskanie całkowitego obraz popytu i podaży w dowolnym momencie
  • Pomoc pracownikom w przyjęciu nowych modeli operacyjnych (np. w zakresie dystrybucji) i ciągłe zarządzanie zmianami
  • Przekształcenie funkcji finansowych tak, aby przynosiły korzyści dla wielu obszarów działalności
  • Polepszenie warunków pracy i zatrudnianie wykfalifikowanych pracowników
  • Transformacja funkcjonalna produkcji przemysłowej

Funkcjonalna transformacja produkcji przemysłowej

Modernizacja kluczowych funkcji w sektorze przemysłowym jest szansą na zwiększenie wydajności poszczególnych funkcji organizacji i wprowadzenie nowych sposobów pracy, a także usunięcie przestarzałych platform. Specjaliści KPMG współpracują z klientami z branży produkcji przemysłowej w celu wykorzystania wiodących na rynku technologii i procesów:

  • Planowanie strategiczne i platformy operacyjne usprawniające wykorzystanie zasobów
  • Wartościowe analizy wspierające podejmowanie decyzji
  • Szeroko zakrojone funkcje dostaw, które mogą działać jako jedna wirtualna organizacja
  • Platformy HR, które pomagają przyciągać, zatrzymywać, zarządzać i szkolić specjalistów

Korzystając z doświadczenia specjalistów KPMG na całym świecie, podejście KPMG Powered Enterprise zostało dostosowane specjalnie dla producentów przemysłowych, aby sprostać wyzwaniom związanym z dostawami i dystrybucją. W połączeniu z doświadczeniem branżowym, specjaliści KPMG przekształcają krytyczne funkcje biznesowe tak, aby wspierały firmy operacyjnie, jednocześnie obniżając koszty, zmniejszając ryzyko, a także poprawiając warunki pracy oraz zapewniając zadowolenie klientów.

Powered Enterprise dla przemysłu jest możliwe dzięki wiodącym na rynku platformom i narzędziom, w tym Microsoft, SAP i ServiceNow, które zostały zaprojektowane tak, aby dynamicznie napędzać zmiany i przyspieszyć cyfrową transformację.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie