• 1000

Sektor opieki zdrowotnej mierzy się z szeregiem wyzwań, jak zmiany modeli świadczenia usług czy wykorzystanie możliwości technologicznych. Drogą do zmierzenia się z nimi jest szybka modernizacja strategii biznesowych i nowych, efektywnych sposobów pracy, zapewniając możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz zarządzanie ryzykiem.

Technologia jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację celów, takich jak stworzenie platformy wspierającej współpracę między placówkami opieki zdrowotnej czy rozwiązania cyfrowe, które mogą poprawić sytuację pacjentów i pracowników służby zdrowia. Jest to także wykorzystanie danych do usprawnienia funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. Poleganie na przestarzałych procesach biznesowych w starszych systemach, może uniemożliwić organizacjom sprostanie tym wyzwaniom i narazić je na niedopuszczalny poziom ryzyka operacyjnego i regulacyjnego oraz kosztów.

KPMG Powered Enterprise dla usług opieki zdrowotnej wspiera szybką modernizację biznesową w tym sektorze, mającą na celu zwiększenie wydajności systemu, rozwijanie nowych sposobów pracy, zapewnienie gotowości procesów na przyszłość oraz lepszą kontrolę nad ryzykiem i zgodnością z przepisami. Dzięki wiodącym praktykom i procesom opartym na wstępnie skonfigurowanych, wiodących na rynku technologiach chmury, KPMG Powered Enterprise dla opieki zdrowotnej, może pomóc organizacjom sprostać nadchodzącym wyzwaniom, takim jak:

  • Dostosowanie systemów HR, finansów i łańcucha dostaw do strategii i docelowych modeli operacyjnych
  • Wykorzystanie danych do zaadresowania strategii, eliminowania nierówności i poprawy jakości usług
  • Polepszenie warunków pracy i stałe zwiększanie wydajność procesów HR
  • Zmniejszenie ryzyka transformacji biznesowej i zmaksymalizowanie wydajności i skuteczności operacji biznesowych i informatycznych, w tym rozwiązań opartych na chmurze
  • Proaktywne zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z przepisami
     

Funkcjonalna transformacja sektora usług opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna dąży się do szybkiej modernizacji kluczowych funkcji, takich jak finanse, HR i IT, aby zapewnić lepszą wydajność funkcjonalną i nowe sposoby pracy.

Eksperci z KPMG współpracują z sektorem opieki zdrowotnej, by wykorzystać nowe technologie i procesy. Celem jest efektywne zarządzanie pracownikami, wspieranie budżetowania i prognozowania, osiąganie korzyści dzięki integracji systemów oraz rozwijanie platform HR.

Powered Enterprise dla opieki zdrowotnej jest obsługiwany przez wiodące na rynku platformy, w tym Microsoft, SAP i ServiceNow. Wszystkie zaprojektowane są tak, aby dynamicznie napędzać zmiany i przyspieszyć cyfrową transformację organizacji. W KPMG tworzymy multidyscyplinarne zespoły, które posiadają wiedzę techniczną i specjalistyczną w zakresie opieki zdrowotnej, zapewniając holistycznego spojrzenia.

Niezależnie od tego, na jakim etapie modernizacji znajduje się organizacja, KPMG może zaoferować szeroką gamę narzędzi dostosowanych do specyfiki sektora. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie