• 1000

Lata wzrostu opierającego się na akwizycjach zapewniły wielu organizacjom duże zyski. Jednak w obliczu rosnącej konkurencji i nasilającej się presji cenowej, zarządzający firmami muszą jak najszybciej odblokować ukrytą wartość.

Eksperci KPMG, przeprowadzili kompleksową ocenę organizacji w stosunku do dedykowanych benchmarków. W ścisłej współpracy z biznesem zidentyfikowano ponad 10 nowych pomysłów na odblokowanie wartości wartych około 150 milionów dolarów.

Następnie KPMG we współpracy z biznesem oceniło ewentualne braki w zasobach i kompetencjach. Następnie opracowało szczegółowy plan wdrożeniowy w celu odblokowania wartości z czterech największych pomysłów. Kierownictwo organizacji nakreśliło plan poprawy EBITDA o 100 punktów bazowych. Te cztery możliwości zapewniłyby poszukiwaną kwotę oszczędności, a nawet więcej.

KPMG Elevate połączyło dane, wiedzę i umiejętności wdrożeniowe, których potrzebowała firma, aby móc szybko zrealizować wartość. Klient ma pewność, że osiągnie założone cele strategiczne, ponieważ projekt został przeprowadzony w oparciu o dane, na podstawie wiedzy i przy udziale doświadczonych specjalistów KPMG. 

Jak możemy pomóc?