Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opracował plan kontroli sektorowych na rok 2023.

Kontrole w bieżącym roku obejmą następujące podmioty:

  1. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych 
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) 
  3. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym

W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie ochrony danych (np. nieuprawnione udostępnianie osobom trzecim danych gromadzonych w aplikacji), istnieje ryzyko nałożenia przez UODO wysokich kar finansowych, sięgających nawet 20 mln EUR lub 4 % obrotu osiągniętego w poprzednim roku finansowym.

W związku z powyższym warto przeanalizować rozwiązania przyjęte w ramach aplikacji pod kątem ochrony danych osobowych. 

Jak możemy pomóc?

Kancelaria KPMG Law:

  • prowadzi analizy (audyty) rozwiązań i dokumentacji (w tym w ramach aplikacji mobilnych) w zakresie ochrony danych, a w razie potrzeby pomaga Klientowi we wprowadzeniu odpowiednich zmian;
  • wspiera Klientów w toku prowadzonych kontroli;
  • reprezentuje Klientów w ewentualnych postępowaniach przed UODO i sądami;
  • przygotowuje analizy i opinie pod kątem konkretnych problemów związanych z zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 (RODO).

Zobacz także