20 stycznia 2023 r. opublikowany został harmonogram programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W pierwszym roku uruchomienia środków z nowej perspektywy zaplanowano ponad 40 konkursów, w tym blisko 30 realizowanych w naborach konkurencyjnych, skierowanych do przedsiębiorców. Pierwsze nabory ruszają już 21 lutego.

Cel Programu

Program FENG stanowi kontynuację programu Inteligentny Rozwój i jego najbardziej popularnych konkursów, oferujących wsparcie na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac B+R (tzw. Szybka ścieżka), kreowanie innowacji w wielu sektorach (m.in. branża automotive, farmacja, IT, recykling, tekstylia, drony), z których firmy mogły korzystać w latach 2014-2020.

Celem programu jest dalsze zwiększanie potencjału polskiej gospodarki w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii

Najciekawsze konkursy

Łączna kwota konkursów przewidzianych na 2023 r. wyniesie 60% alokacji całego programu, tj. 4,7 mld EUR. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników. Do dyspozycji będą środki dostępne w ramach następujących instrumentów:

 • Ścieżka SMART

Najbliższe miesiące to 3 rundy naboru wniosków dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych podmiotów – I runda od 21 lutego do 12 kwietnia, II runda od 13 kwietnia do 15 czerwca i III runda od 5 września do 21 października. MŚP będą mogły liczyć na 6,2 mld PLN, z czego w pierwszej rundzie dostępnych będzie niemal 4,5 mld PLN, a duże przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji budżet w wysokości 2,2 mld PLN.

Ponadto, przedsiębiorstwa – bez względu na swoją wielkość – będą mogły skorzystać ze wsparcia przeznaczonego dla konsorcjów w rundzie od 1 czerwca do 31 sierpnia i budżetu w wysokości 1,5 mld PLN. Do ich dyspozycji będzie ponad 660 mln w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności (od 6 lipca do 31 sierpnia).

W dn. 25 stycznia opublikowana kryteria wyboru projektów w konkursie Ścieżka SMART, określające ogólną doskonałość projektu oraz weryfikujące wpisywanie się planowanych przez przedsiębiorców projektów w realizację celów i dążenie do osiągniecia rezultatów całego programu FENG.

 • Kredyt technologiczny

Kolejna edycja popularnego konkursu dla sektora MŚP wystartuje 23 marca. O środki Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 578 mln PLN przedsiębiorcy powalczą do 31 maja.

 • Kredyt ekologiczny

Nowy, interesujący konkurs dedykowany rozwiązaniom w zakresie transformacji przedsiębiorstw zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. BGK planuje nabory dla MŚP w okresie od 6 czerwca do 17 sierpnia z budżetem 333 mln PLN oraz od 22 sierpnia do 21 listopada z budżetem 333 mln PLN.

Forma wsparcia

W programie zaproponowano szeroki wachlarz form wsparcia:

 • Dotacje (do 80% dla mikro- i małych przedsiębiorców, do 75% dla średnich przedsiębiorców, do 65% dla dużych przedsiębiorców);
 • Wsparcie zwrotne lub wsparcie łączące finasowanie zwrotne z dotacjami, w tym:
 • Instrumenty kapitałowe;
 • Instrumenty gwarancyjne;
 • Dotacje warunkowe (finansowanie o charakterze częściowo zwrotnym).

Każdy z rodzajów finansowania będzie dostosowany do specyfiki projektów. W przypadku wsparcia dla przedsiębiorców wszystkie moduły, z wyjątkiem modułu dotyczącego wdrożeń wyników prac B+R, finansowane będą w formie dotacji.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

 • przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości;
 • konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów;
 • uczelnie wyższe, instytuty, centra badawcze;
 • organizacje pozarządowe.

Podsumowanie

Ogłoszenie kalendarza konkursów na 2023 r. oznacza oficjalne uruchomienie nowej perspektywy finansowej w Polsce. Podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia już teraz powinny rozpocząć prace nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięć planowanych do zgłoszenia w ramach wniosków o dofinansowanie.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o dofinansowanie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także

Jak możemy pomoć?