„Mój elektryk” to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza i obniżenie zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez dofinansowanie zakupu (lub leasingu) pojazdów zeroemisyjnych.

Łączny budżet programu to obecnie 700 mln zł (pierwotny budżet 500 mln został zwiększony o 200 mln zł). Od 12 lipca wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogły składać osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Od 22 listopada br. rozpocznie się natomiast nabór wniosków dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, w tym dla przedsiębiorstw.

Nabór potrwa do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet programu.

Czego dotyczy dofinansowanie

Dofinansowanie ma formę dotacji do kosztów zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Zgodnie z definicją zawartą w programie „Mój elektryk”, nowym pojazdem zeroemisyjnym jest pojazd zeroemisyjny kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,

L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na zakup lub leasing pojazdu o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznego lub wodorowego) o wartości nieprzekraczającej 225 000 zł brutto.

Wsparcie obejmuje samochody osobowe oraz dostawcze, autobusy, a także pojazdy kategorii L (m.in. motocykle i motorowery). Program nie dotyczy pojazdów hybrydowych. Pojazd objęty dofinansowaniem nie będzie mógł być odsprzedany przez co najmniej 24 miesiące. 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania w ramach programu dla przedsiębiorstw wynosić będzie:

 • w przypadku samochodów osobowych (kategoria M1):
  • 18 750 zł;
  • 27 000 zł w przypadku deklaracji przebiegu rocznego powyżej 15 tys. km;
 • w przypadku samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (kategoria N1) oraz autobusów (kategorie M2 i M3):
  • do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 000 zł;
  • do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji rocznego przebiegu powyżej 20 tys. km;
 • w przypadku pojazdów dwu lub trójkołowych (kategorie L1e-L7e): 4 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów (w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane) obejmuje okres od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2025 r.

Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach programu. Obejmują one koszty związane z zakupem nowych pojazdów zeroemisyjnych wskazanych kategorii, a także opłatę wstępną i opłatę transferową (w wysokości do 1,5 proc. opłaty wstępnej) ustalone w umowach leasingu dotyczących pojazdów zeroemisyjnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia prosimy o kontakt.