Wybuch pandemii COVID-19 w opinii 55% badanych firm w Polsce przyczynił się do wzrostu ryzyka wystąpienia cyberataków. 64% organizacji odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent w 2020 r. Jednocześnie 51% firm przyznało, że konieczność organizacji pracy w trybie zdalnym była wyzwaniem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ zwiększyła podatność wystąpienia cyberataków. W ¼ firm zwiększono wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Spis treści:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo
 • Działania firm związane z pandemią COVID-19
 • COVID-19 a budżet w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Organizacja pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19
 • Dynamika cyberataków na firmy działające w Polsce
 • Źródła cyberzagrożeń
 • Największe cyberzagrożenia
 • Przypisanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji
 • Dojrzałość obszarów zabezpieczeń w firmach w Polsce
 • Planowane przez firmy inwestycje w zabezpieczenia
 • Ograniczenia w budowaniu cyberbezpieczeństwa w firmach.

 

W opinii ponad połowy badanych firm, pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu ryzyka cyberataków.

COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm

Pandemia i konieczność organizacji pracy w trybie zdalnym okazała się wyzwaniem w kontekście bezpieczeństwa, gdyż zwiększyła podatność na cyberataki zdaniem 51% badanych firm w Polsce. W takim samym stopniu pandemia uświadomiła firmom potrzebę wdrożenia usprawnień w obszarach zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia ciągłości działania. Pomimo ogólnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w niemal co czwartej firmie zwiększono budżet na cyberbezpieczeństwo w związku z pojawieniem się koronawirusa, a tylko w zaledwie 14% przypadków środki finansowe w tym obszarze zostały zmniejszone.

Wzrosła liczba cyberataków na firmy w Polsce

2020 rok okazał się być bardziej niebezpieczny pod względem prób cyberataków w porównaniu z 2019 rokiem.W zeszłym roku przynajmniej jeden cyberincydent zanotowała większość badanych organizacji (64% wskazań). Oznacza to wzrost o 10 p.p. w stosunku do roku 2019. W 2020 roku wzrost liczby prób cyberataków zaobserwowało 19% przedsiębiorców, natomiast ich spadek odnotowało 4% respondentów badania. Warto zaznaczyć, że średnie firmy, częściej obserwowały w 2020 roku próby cyberataków, niż duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Wyciek danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania największym zagrożeniem dla firm

Zdaniem przedsiębiorstw biorących udział w badaniu największe ryzyko stanowią dla nich wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania (malware). Organizacje deklarują, że na podobnym poziomie obawiają się phishingu – czyli wyłudzania danych uwierzytelniających oraz wycieków danych w wyniku kradzieży, zgubienia nośników lub urządzeń mobilnych. Połowa firm przyznała, że największą barierą utrudniającą budowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w firmach są trudności w znalezieniu oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Raport KPMG w Polsce „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm”

Raport pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 100 organizacji w Polsce o przychodach powyżej 50 mln złotych. Jest czwartą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce, którego celem jest poznanie dynamiki i charakterystyki cyberataków oraz przygotowania na nie przez firmy w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w firmach (członków zarządu, dyrektorów ds. bezpieczeństwa, prezesów, dyrektorów IT lub innych osób odpowiedzialnych za ten obszar) na przełomie stycznia i lutego 2021 roku przez firmę Norstat Polska.

Opens in a new window

Cyberbezpieczeństwo – dowiedz się więcej