• Cyfrowa transformacja

  W okresie, gdy nieustanna zmiana staje się normą, transformacja cyfrowa jest wyzwaniem, któremu konkurujące na rynku firmy muszą sprostać.

Analiza danych i raportowanie BI

Analiza danych i raportowanie BI

Obecnie przedsiębiorstwa dysponują ogromnymi wolumenami danych pochodzącymi z różnych źródeł. Zgromadzenie kompleksowych danych na temat kondycji firmy, czy uwarunkowań rynkowych nie jest więc skomplikowane. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak umiejętność selekcji danych kluczowych dla organizacji, ich współzależności, często nieoczywistych, zdefiniowania tego, jakie informacje ze sobą niosą oraz wyciągania z nich odpowiednich wniosków.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

54% organizacji zanotowało przynajmniej jeden cyberincydent w 2019 roku. Największym zagrożeniem dla firm pozostaje szeroko rozumiana cyberprzestępczość, na którą wskazało 90% firm.

Digital Customer

Digital Customer

Cyfrowe technologie umożliwiają w czasie rzeczywistym docieranie z właściwą i wyselekcjonowana informacją w kluczowych momentach ścieżek zakupowych konsumentów. Z roku na rok tego typu rozwiązania pozwalają podnosić konwersje sprzedaży oraz zwiększać poziom zadowolenia klientów.

Digital Finance

Digital Finance

Współczesny dział finansowy musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków rozumianych jako procesowanie transakcji, raportowanie finansowe i kontrola. Zarządy wiodących przedsiębiorstw oczekują, że zespoły finansowe staną się partnerem dla biznesu – będą wspierać je w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych, a więc dostarczać kompletne informacje oparte na wiarygodnych danych, dostępnych w czasie rzeczywistym, a nowoczesnego CFO postrzegają jako stratega, kreatora wartości i lidera zmian.

Robotics

Robotics

RPA to rodzaj cyfryzacji pracy, który ma na celu wyręczenie lub wsparcie pracownika w realizacji zadań. Polega ona przede wszystkim na automatyzacji procesów opartych na regułach i dowolnych danych ustrukturyzowanych. Rozwiązania typu RPA mogą generować duży poziom oszczędności działania pozwalając jednocześnie na elastyczne zarządzanie dostępnym zasobem wirtualnych pracowników.

Smart city

Smart city

Smart City to idea inteligentnego, opartego o nowoczesne i zaawanasowane technologie miasta przyszłości. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania, przed którymi stoją miasta. Tworzenie inteligentnego miasta (SmartCity) jest złożonym i długoterminowym procesem. Bardzo ważne przy tworzeniu inteligentnego miasta jest opracowanie długoterminowej strategii, polegającej na fundamentalnej zmianie wzajemnych relacji pomiędzy zarządzającymi i mieszkańcami oraz włączenie inteligentnych zasad, praktyk i technologii do samej struktury modelu operacyjnego miasta.

Blockchain

Blockchain

Stale rozwijająca się technologia IT wyznacza tempo oraz kierunek zmian cyfrowego świata. Nowoczesne technologie coraz bardziej ingerują w poszczególne dziedziny naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jedną z takich technologii jest blockchain. Jest ona oparta na zdecentralizowanym, bezpiecznym i niezmienialnym zapisem aktywów oraz transakcji, zebranym w bloki. Korzyści ze stosowania technologii blockchain to między innymi bezpieczeństwo, decentralizacja, pełna historia oraz poufności i transparentność.

Rozwój technologiczny spowodował powstanie nowych rynków, co pociąga za sobą niespotykaną wcześniej ilość szans, ale również zagrożeń, zwłaszcza dla firm działających w sektorach gdzie utrwalony model ulega gwałtownej zmianie lub pojawia się równoległy ekosystem łączący model tradycyjny z model wirtualnym. I nie chodzi tutaj o wykorzystanie elektronicznych kanałów sprzedaży, a zupełnie nowe koncepcje realizacji standardowej usługi wykorzystując niestandardowe koncepcje zaprzęgające rozwiązania technologiczne. Dziś nie wystarczy już oferowanie najlepszych produktów i usług. W nowej cyfrowej erze liczą się te przedsiębiorstwa, które potrafią skutecznie przewidzieć czego klient oczekuje i spełnić te oczekiwania. Proces digitalizacji przedsiębiorstwa nie powinien jednak zatrzymać się tylko w warstwie produktowej. W celu pełnego wykorzystania potencjału w sferze cyfrowej, firmy muszą przeanalizować swoją strategię i na tej podstawie podjąć decyzję, jak ma wyglądać ich model operacyjny, w jaki sposób przeorganizować swoje struktury oraz procesy. W tym kontekście nowego znaczenia nabiera również od dawna powtarzana sentencja, że strategia rozwoju w sferze IT powinna wynikać ze strategii biznesu, z koncepcji realizacji procesów wewnętrznych i interakcji z rynkiem.

Proces digitalizacji przedsiębiorstwa nie powinien jednak zatrzymać się tylko w warstwie produktowej. W celu pełnego wykorzystania potencjału w sferze cyfrowej, firmy muszą przeanalizować swoją strategię i na tej podstawie podjąć decyzję, jak ma wyglądać ich model operacyjny, w jaki sposób przeorganizować swoje struktury oraz procesy. W tym kontekście nowego znaczenia nabiera również od dawna powtarzana sentencja, że strategia rozwoju w sferze IT powinna wynikać ze strategii biznesu, z koncepcji realizacji procesów wewnętrznych i interakcji z rynkiem.

W celu pełnego wykorzystania potencjału w sferze cyfrowej, firmy muszą przeanalizować swoją strategię i na tej podstawie podjąć decyzję, jak ma wyglądać ich model operacyjny.

INDUSTRY 4.0

Digitalizacja jest bardzo szerokim i pojemnym pojęciem. Może odnosić się do wielu obszarów działalności przedsiębiorstw, a sam proces transformacji cyfrowej może odbywać się w różny sposób. Biorąc pod uwagę złożoność tego terminu KPMG zdefiniowało kilka kluczowych obszarów będących fundamentem procesów digitalizacji, w których oferuje swoje usługi.

Nasze publikacje

Wraz z rozwojem technologii rynek farmaceutyczny przechodzi diametralną zmianę. Klienci nie oczekują od firm jedynie leków, lecz wymagają opieki i terapii dostosowanych wprost do ich indywidualnych potrzeb. Powoduje to, że przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej powinny opracować nową strategię w procesie dostarczania wartości dla klienta. To jeden z głównych wniosków płynących z raportu : "Digitalization in life sciences - Integrating the patient pathway into the technology ecosystem".

Pobierz PDF(1430 KB)
 • Analiza danych i raportowanie BI

Obecnie przedsiębiorstwa dysponują ogromnymi wolumenami danych pochodzącymi z różnych źródeł. Zgromadzenie kompleksowych danych na temat kondycji firmy, czy uwarunkowań rynkowych nie jest więc skomplikowane. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak umiejętność selekcji danych kluczowych dla organizacji, ich współzależności, często nieoczywistych, zdefiniowania tego, jakie informacje ze sobą niosą oraz wyciągania z nich odpowiednich wniosków, co zapewniłoby w świecie idealnym dostęp do informacji potrzebnych na każdym etapie procesu podejmowania decyzji. Co zatem oczywiste, proces przetwarzania danych powinien więc być ukierunkowany na zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz dopasowany do najważniejszych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Analityka biznesowa (Business Intelligence) to nie tylko raportowanie. To złożony proces przekształcania posiadanych danych w informacje, które można przekształcić w wiedzę. BI daje możliwość wydajnego i dokładnego planowania, budżetowania i raportowania, a także pomaga w przewidywaniu trendów a co za tym idzie  w podejmowaniu decyzji oraz następnie monitorowaniu wyników. Dawniej hurtownie danych, teraz coraz częściej „jeziora danych” (data lakes) stanowią fundament, na którym sprawni analitycy, „naukowcy danych” (data scientists ) i programiści potrafią budować zasób wiedzy stanowiący o przewadze konkurencyjnej organizacji. Samo narzędzie, czy to hurtownia, czy data lake, jeżeli nie zaszyje się w nich wiedzy biznesowej, będą jedynie sprawnym kalkulatorem. A chyba nie o to chodzi…

Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność selekcji danych kluczowych dla organizacji, ich współzależności, często nieoczywistych, oraz wyciąganie z nich odpowiednich wniosków.

KMonitor - Uniwersalna platforma analityki biznesowej

KMonitor jest narzędziem analityki biznesowej umożliwiającym bieżącą analizę dużych zbiorów danych rozproszonych w różnych systemach IT oraz monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy. Zobacz video prezentujące przykładowe zastosowanie naszego narzędzia w codziennych procesach biznesowych.

Nasze publikacje

Digitalizacja jest bardzo szerokim i pojemnym pojęciem. Może odnosić się do wielu obszarów działalności przedsiębiorstw, a sam proces transformacji cyfrowej może odbywać się w różny sposób. Biorąc pod uwagę złożoność tego terminu KPMG zdefiniowało kilka kluczowych obszarów będących fundamentem procesów digitalizacji, w których oferuje swoje usługi.

Pobierz PDF(524 KB)
 • Cyberbezpieczeństwo

Nowe technologie, zmieniające w rewolucyjny sposób otaczający nas świat, niosą ze sobą również nowe ryzyka związane z cyberprzestępczością. Brak uwzględnienia aspektów cyberbezpieczeństwa przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, jak również pojawiające się powszechnie błędy na etapie implementacji, mogą mieć katastrofalne skutki. Dziś dobra znajomość cyberzagrożeń, sprawna komunikacja ekspertów ds. bezpieczeństwa IT z biznesem, świadomość i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, to kluczowe kwestie, aby odważnie iść naprzód w cyfrowym świecie. To kwestie pozwalające w dobie digitalizacji zmienić cyberbezpieczeństwo ze stopera zmian w możliwość wyróżnienia się i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Cyberbezpieczeństwo to obecnie możliwość wyróżnienia się.

Analiza

Analiza

Identyfikujemy luki w bezpieczeństwie

Ochrona

Ochrona

Podnosimy poziom zabezpieczeń

Reakcja

Reakcja

Wspieramy w obsłudze cyberataków

Barometr Cyberbezpieczeństwa

Wybuch pandemii COVID-19 w opinii 55% badanych firm w Polsce przyczynił się do wzrostu ryzyka wystąpienia cyberataków. 64% organizacji odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent w 2020 r. Jednocześnie 51% firm przyznało, że konieczność organizacji pracy w trybie zdalnym była wyzwaniem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ zwiększyła podatność wystąpienia cyberataków. W ¼ firm zwiększono wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Zarejestruj się albo zaloguj, aby pobrać PDF
 • Michał Kurek

  Partner, Business Advisory, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

  Nowe technologie, zmieniające w rewolucyjny sposób otaczający nas świat, niosą ze sobą również nowe ryzyka związane z cyberprzestępczością.

 • Digital Customer

Zrozumienie czego naprawdę doświadczają i oczekują klienci jest dziś kluczowym czynnikiem determinującym sukces lub porażkę firmy w rywalizacji rynkowej. Digitalizacja z jednej strony może pomóc zrozumieć i zmierzyć stopień zadowolenia klientów z kontaktu z firmą, a z drugiej uczynić go zdecydowanie bardziej efektywnym.

Klient cyfrowy to rzeczywistość, z którą już dziś mierzą się firmy zarówno w segmencie b2c, jak również b2b. Praktycznie nieograniczony dostęp do informacji jaki przyniosła cyfryzacja sprawił, że klienci mogą dziś swobodnie, w krótkim i dogodnym dla siebie czasie dowiedzieć się o ofercie danego przedsiębiorstwa, porównać ceny czy też zapoznać się z opiniami innych użytkowników.

Analizując wpływ cyfryzacji widzimy, że nie tylko moment poszukiwania i zakupu, ale również kolejne etapy podróży klienta (a co za tym idzie również procesy w firmach) podlegają istotnej transformacji. Dostarczenie produktu lub usługi, bieżący kontakt z klientem, obsługa reklamacji czy też rekomendacje dalszych zakupów w dobie Internetu i aplikacji mobilnych wymagają od dostawców przemyślanej, całościowej strategii i odpowiednio wdrożonych procesów.

Klient cyfrowy to rzeczywistość, z którą już dziś mierzą się firmy zarówno w segmencie b2c, jak również b2b.

Z drugiej strony, cyfryzacja to również szansa dla firm w zakresie budowania wiedzy o zachowaniach i preferencjach klientów. Mnogość śladów w świecie cyfrowym pozostawionych przez klientów na różnych etapach podróży daje możliwość lepszego zrozumienia kontekstu decyzji i wyborów klienckich oraz wypracowania zindywidualizowanego podejścia. Wdrożone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie przetwarzania danych klienckich wymagają dopasowania strategii i procesów w celu maksymalizacji korzyści jaki daje analityka danych klienckich.

KPMG od kilku lat zajmuje się obszarami zachowań konsumenckich w kanałach cyfrowych, na bieżąco bada zjawisko omnikanałowości i na podstawie tych obserwacji prowadzi projekty doradcze m.in. dla branży dóbr konsumenckich. W ramach tych właśnie działań KPMG w Polsce przeprowadziło kilka specjalistycznych badań. Główne wnioski jakie płyną ze zdobytych doświadczeń projektowych oraz przeprowadzanych analiz konsumenckich są następujące

 1. Sprzedawcy i producenci nie mogą już ignorować zjawiska wielokanałowości - klienci, bez względu na to, czy ostatecznie dokonują zakupów w sklepie internetowym, czy też w stacjonarnym, korzystają z kilku kanałów komunikacji i zbierają informacje na temat interesujących ich artykułów.
 2. W procesach zakupowych sprzedawcy muszą wychwytywać kluczowe momenty, kiedy kupujący potrzebuje asysty – wtedy właśnie najefektywniej buduje się pozytywne doświadczenia zakupowe.

Cyfrowe technologie umożliwiają w czasie rzeczywistym docieranie z właściwą i wyselekcjonowana informacją w kluczowych momentach ścieżek zakupowych konsumentów. Z roku na rok tego typu rozwiązania pozwalają podnosić konwersje sprzedaży oraz zwiększać poziom zadowolenia klientów.

Cyfrowe technologie umożliwiają w czasie rzeczywistym docieranie z właściwą i wyselekcjonowana informacją

CX w erze RODO

Raport KPMG w Polsce pt. „Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?

Pobierz PDF(1167 KB)
 • Jan Karasek

  Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

  Zrozumienie czego naprawdę doświadczają i oczekują klienci jest dziś kluczowym czynnikiem determinującym sukces lub porażkę firmy w rywalizacji rynkowej.

 • Digital Finance

Współczesny dział finansowy  musi wyjść poza tradycyjny zakres swoich obowiązków rozumianych jako procesowanie transakcji, raportowanie finansowe i kontrola. Zarządy wiodących przedsiębiorstw oczekują, że zespoły finansowe staną się partnerem dla biznesu – będą wspierać je w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych, a więc dostarczać kompletne informacje oparte na wiarygodnych danych, dostępnych w czasie rzeczywistym, a nowoczesnego CFO postrzegają jako stratega, kreatora wartości i lidera zmian.

W związku z tym, działy finansowe muszą wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, umiejętności i wiedzę umożliwiające ograniczenie czasu poświęcanego na procesowanie transakcji przy jednoczesnym skupieniu się na zadaniach generujących wartość, a więc wsparciu w podejmowaniu decyzji zarządczych. W tej sytuacji z pomocą przychodzą rozwiązania technologiczne, które mają szerokie zastosowanie w funkcjach finansowych, począwszy od przekształcania dokumentów z formy papierowej na elektroniczną, aż do wykorzystania sztucznej inteligencji np.:

 • eliminacja papierowej dokumentacji poprzez wprowadzenie elektronicznej archiwizacji, obiegów dokumentów i ich autoryzacji, e-faktury – możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi EDI, OCR;
 • automatyzacja zadań manualnych: począwszy od makr w Excelu po implementację dedykowanych narzędzi i systemów – nie tylko dla podstawowych procesów księgowych, jak księgowanie faktur, czy generowanie płatności, ale również raportowanie, czy uzgadniania sald;
 • integracja programów i narzędzi: systemy ERP pozwalające na integrację przetwarzanych informacji w powiązanych bazach danych, oraz komunikowanie się systemów bez ingerencji człowieka (w tym rozwiązania host-to-host, platformy do komunikacji z kontrahentami, automatyczne fakturowanie między spółkami w grupie, konsolidacja)
 • wykorzystanie chmury, modelu as a service, które pozwalają na łatwiejszy oraz bardziej elastyczny dostęp do najnowszych narzędzi i aplikacji, bez konieczności utrzymywania drogiej infrastruktury IT
 • wykorzystanie rozwiązań mobilnych: zwiększenie dostępności do informacji i usprawnienie realizacji procesów dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne
 • wdrożenie nowoczesnych narzędzi Business Intelligence służących nie tylko do zaawansowanej analizy danych, ale także do wieloprzekrojowego raportowania zarządczego (również w czasie rzeczywistym) oraz precyzyjnego planowania i wielowariantowego prognozowania;
 • robotyzacja zadań i procesów, których zasady działania można zapisać w postaci algorytmów – coraz częściej robotyzacja zastępuje outsourcing prostych procesów finansowych;
 • narzędzia do komunikacji: od automatycznych powiadomień systemowych po narzędzia typu service desk;
 • blockchain, który poprzez zwiększenie autentyczności i minimalizację ryzyka procesowanych informacji stanowi doskonałe rozwiązanie dla takich obszarów jak realizacja płatności, czy raportowanie podatkowe;

Wdrożenie powyższych rozwiązań staje się coraz łatwiejsze z uwagi na rosnącą dostępność i różnorodność ofert dostępnych na rynku. Ponadto, wprowadzane zmiany regulacji coraz częściej wymuszają takie działania, bez których dostosowanie się do nowych przepisów będzie bardzo trudne (JPK, RODO). Nic więc dziwnego, że coraz więcej organizacji wskazuje Finanse i Księgowość jako priorytetowy obszar do inwestycji w rozwiązania digital, a także „digitalowego” lidera w organizacji.

Funkcje finansowe wielu przedsiębiorstw działających na polskim rynku znajdują się na początku swojej drogi ku cyfryzacji. Niemniej, zanim w nią wyruszą powinny odpowiednio się do niej przygotować poprzez np. przeprowadzenie analizy potrzeb, uporządkowanie i zoptymalizowanie procesów, opracowanie efektywnych koncepcji modelu informacji zarządczej itp.

Zarządy wiodących przedsiębiorstw oczekują, że zespoły finansowe staną się partnerem dla biznesu.

Digital disruption

Funkcje finansowe wielu przedsiębiorstw działających na polskim rynku znajdują się na początku swojej drogi ku cyfryzacji.

Pobierz PDF(473 KB)
 • Jan Karasek

  Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

  Działy finansowe muszą wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, umiejętności i wiedzę umożliwiające ograniczenie czasu poświęcanego na procesowanie transakcji .

 • Robotics

RPA to rodzaj cyfryzacji pracy, który ma na celu wyręczenie lub wsparcie pracownika w realizacji zadań. Polega ona przede wszystkim na automatyzacji procesów opartych na regułach i dowolnych danych ustrukturyzowanych, np.:

 • procesów transakcyjnych o dużych wolumenach,
 • procesów księgowych,
 • procesów przenoszenia danych wymagających wykorzystania kilku ekranów/systemów, itp.

Rozwiązania typu RPA generują duży poziom oszczędności działania pozwalając jednocześnie na elastyczne zarządzanie dostępnym zasobem wirtualnych pracowników. Posiadają szereg zalet, które pomagają organizacjom na budowanie przewagi konkurencyjnej nie tylko w sferze ograniczenia i kontroli kosztów ale także dostarczają nowe możliwości przekładające się na szybszą obsługę klienta oraz tworzenie nowych modeli biznesowych. Do najważniejszych benefitów rozwiązań klasy RPA należą:

 • Szybkość wdrożenia i osiągnięcia pierwszych efektów
 • Relatywnie niski koszt implementacji
 • Automatyzacja w dowolnych środowiskach i aplikacjach
 • Działanie w warstwie interfejsu użytkownika
 • Łatwa skalowalność rozwiązań pozwala szybko reagować na zmianę wolumenu obsługiwanych transakcji i procesów
 • Utrzymanie i rozwój przez jednostki biznesowe
 • KPMG jako niezależny doradca współpracuje z wiodącymi dostawcami platform RPA. W ramach świadczonych przez nas usług pomagamy naszym klientom:
 • Wybrać technologię najlepiej dopasowaną do specyfiki procesów i potrzeb organizacji
 • Efektywne identyfikować, wybrać i spriorytetyzować listę procesów do automatyzacji w celu maksymalizacji potencjału wykorzystania RPA i przyspieszenia zwrotu z inwestycji
 • Tworzyć roboty obsługujące procesy biznesowe, od zdefiniowania use case do przygotowania testów akceptacyjnych. Wykonujemy także przeglądy działających botów pod kątem zgodności z dobrymi praktykami programowania i efektywności działania.
 • Budować wewnętrzne kompetencje poprzez organizowanie  szkoleń i indywidualny coaching dla wyselekcjonowanego przez Klienta zespołu RPA, przygotowując go do samodzielnego zarządzania automatyzowanymi procesami i kontynuowania inicjatywy RPA po zakończeniu projektu przez KPMG
 • Wdrażaniu platform RPA poprzez doradztwo w zakresie projektowania architektury infrastruktury IT oraz budowy governance działania botów. Wykonujemy również przeglądy działającej architektury pod kątem jej optymalizacji i weryfikacji zgodności ze standardami RPA
 • Tworzyć Centrum Kompetencji RPA / Center of Excellence RPA oraz nowy model operacyjny zapewniający efektywne działanie robotów oraz powiązanych z nimi procesów. Wykonujemy także przegląd modelu operacyjnego pod kątem efektywności i najlepszych praktyk RPA.

W trakcie projektu przeprowadzamy kompleksowe działania z zakresu zarządzania projektem oraz zapewniamy wsparcie w zarządzaniu zmianą od przygotowania planu komunikacji, po opracowanie formy i metod komunikacji

Rozwiązania typu RPA generują duży poziom oszczędności działania pozwalając jednocześnie na elastyczne zarządzanie dostępnym zasobem wirtualnych pracowników

Accelereted Automation

Inteligentna automatyzacja ma zmienić nasze życie. W przypadku usług biznesowych obiecuje ogromne zyski.

Pobierz PDF(1148)
 • Jan Karasek

  Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

  RPA to rodzaj cyfryzacji pracy, który ma na celu wyręczenie lub wsparcie pracownika w realizacji zadań.

 • Smart City

Idea SmartCity w miastach to próba zaadresowania obecnych wyzwań i potencjalnych możliwości stabilnego rozwoju poprzez połączenie zaangażowania mieszkańców oraz wykorzystania najnowszych trendów technologicznych. Inicjatywy SmartCity są odpowiedzią samorządów lokalnych na rosnące wyzwania szybko zmieniającego się otoczenia, a w szczególności optymalizację kosztów, wzrost efektywności oraz strategię digitalizacji.

W przyszłości od każdego miasta będziemy oczekiwać ”inteligencji”. Osiągnięcie tego statusu będzie możliwe wówczas, gdy plany rozwoju oparte zostaną na wnikliwej ocenie aktualnych zasobów, możliwości i celów dostosowanych do potrzeb społeczności.

Zaangażowane społeczeństwo jest kluczowym czynnikiem sukcesu. SmartCity musi być nakierunkowane na potrzeby jego użytkowników – mieszkańców. To oni wiedzą, co usprawni ich życie w mieście. Z drugiej strony istnieją również zobowiązania względem inwestorów – wsparcie instytucjonalne oraz zapewnienie stabilności rozwoju spowoduje wzrost inwestycji w mieście.

Przy tworzeniu inteligentnej przestrzeni do życia oraz działania muszą zostać przede wszystkim uwzględnione potrzeby jej użytkowników. W przeciwnym razie techniczne nowinki pozostaną jedynie ciekawostką.
 • Blockchain

Przez wiele lat każda nasza aktywność w obszarze finansów, identyfikacji poświadczenia tożsamości wymagało istnienia zaufanego źródła typu bank, urząd administracji. Nie było żadnej alternatywy dla takiego pośrednika. Wraz z pojawieniem się technologii rozproszonego rejestru, zyskaliśmy szansę stworzenia systemów korzystających z sieci peer-to-peer i umożliwiających zawieranie bezpiecznych transakcji bez udziału pośrednika.

Blockchain odwraca zależność centralnego źródła prawdy – proponuje istnienie jednej wersji prawdy, przy jednoczesnym braku występowania pojedynczego punktu awarii. Technologia pozwala na wykonywanie bezpiecznych transakcji pomiędzy uczestnikami sieci, gwarantując nienaruszalność jego rejestru, prostą weryfikację i przejrzystość danych.

Zalety technologii zauważają już audytorzy i regulatorzy. Transparentność ułatwia przegląd odbytych transakcji znacznie skracając czas spędzony nad jego badaniem. Dodatkowo, w niektórych projektach implementacyjnych, audytor albo regulator mogą uczestniczyć w sieci jako węzeł, posiadając tym samym możliwość przeprowadzenia audytu bezpośrednio z blockchaina.

Zalety technologii zauważają już audytorzy i regulatorzy. Transparentność ułatwia przegląd odbytych transakcji znacznie skracając czas spędzony nad jego badaniem.