Wiele firm stoi w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych cyberataków, które wymagają od nich wykorzystania dodatkowych narzędzi w zakresie środków bezpieczeństwa systemów kontroli przy jednoczesnym zmaganiu się z rosnącą presją kosztową. Jak wynika z globalnego badania KPMG dla respondentów kadry zarządzającej wyższego szczebla (m.in. COO, CISO) głównymi priorytetami są obszary dot. zachowania ciągłości działania organizacji i usuwania skutków awarii oraz oceny i zarządzania ryzykiem.

Respondenci kadry zarządzającej wskazują niewystarczającą wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa CS jako największą barierę w budowaniu bezpieczeństwa (60 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się niewystarczające zasoby kadrowe (48 proc.) oraz brak odpowiedniego wsparcia kierownictwa. Co ciekawe, respondenci na szczeblu kierowniczym uważają niewystarczające wsparcie kierownicze za większą przeszkodę niż pozostali ankietowani badania (40 proc. vs 36 proc.). Warto również zaznaczyć, że brak środków finansowych, został wskazany dopiero na piątym miejscu.

Cyberbezpieczeństwo – dowiedz się więcej