Pomimo trwającej pandemii COVID-19 57% funduszy hedgingowych na całym świecie aktywnie poszukuje lub zatrudnia nowych pracowników. Zdecydowana większość – 81% firm inwestuje w technologie IT i technologie cyfrowe, aby zapewnić swoim organizacjom ciągłość i skuteczność działania. Wyniki badania KPMG International i Alternative Investment Management Association wskazują, że fundusze hedgingowe przygotowują się do wyjścia z zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19, bardziej odporne, elastyczne, zróżnicowane, wydajne i produktywne.

Raport: Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality

Pobierz raport
(PDF 1 MB)


 

Raport KPMG International i Alternative Investment Management Association pt. „Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality” powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 144 zarządzających funduszami hedgingowymi na całym świecie, reprezentujących aktywa w zarządzaniu o wartości 840 miliardów USD. Badanie było przeprowadozne w czasie rzeczywistym podczas pandemii i zakończyło się w lipcu 2020 roku.

Rafał Wiza KPMG w Polsce

Partner, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Adres e-mail