Rafał Wiza

Partner, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2000 r. Odpowiedzialny jest za relacje pomiędzy dedykowanym zespołem partnerów ze strony KPMG a przedstawicielami funduszy Private Equity. Zespół Private Equity w KPMG składa się z partnerów specjalizujących się w wyszukiwaniu targetów inwestycyjnych, optymalnych restrukturyzacjach podatkowych dla funduszy jak i dla właścicieli sprzedających swoje przedsiębiorstwa, wycenach, projektach due diligence, ukierunkowanych na oczekiwania funduszy projektach audytowych oraz w doradztwie operacyjnym. Jednym z celów wspomnianego zespołu jest szeroka promocja funduszy Private Equity wśród właścicieli kapitału prywatnego i wśród społeczeństwa. Ponadto jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację wielu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Private Equity
  • Usługi doradcze
  • Usługi finansowe
  • Zarządzanie inwestycjami
  • Magister, Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Biegły rewident

  • Chartered Certified Accountant (ACCA)

  • Certified Public Accountant (CPA)

  • Certified Internal Auditor (CIA)