TP Alert: Terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenie informacji TP-R zostały przesunięte

Terminy na przygotowanie dokumentacji TP oraz TP-R

23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”).

1000
TP Alert

Zgodnie z art. 31z Tarczy Antykryzysowej 4.0 czas na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz przekazanie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) został wydłużony:

  • do dnia 31.12.2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa od dnia 31.03.2020 r. do 30.09.2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.

Ponadto Tarcza Antykryzysowa 4.0 przewiduje również przesunięcie terminu na przygotowanie (bądź dołączenie) do dokumentacji lokalnej (ang. Local File) dokumentacji grupowej (ang. Master File) do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zatem w przypadku podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.:

  • termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej (ang. Local File), złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TP-R upływa 31 grudnia 2020 r.;
  • termin na przygotowanie bądź dołączenie do dokumentacji lokalnej (ang. Local File) dokumentacji grupowej (ang. Master File) upływa 31 marca 2021 r.

Nadrzędnym celem przedłużenia ww. terminów jest ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dostosowanie do zmienionych terminów w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs