Tax Alert: Zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR)

Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

W dniach 1 lipca 2020 r., 26 czerwca 2020 r. oraz 24 czerwca 2020 r. weszły w życie regulacje trzech aktów prawnych istotnie modyfikujących obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR).

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Na dzień dzisiejszy, poza samą Ordynacją podatkową, na obowiązki te wpływają następujące akty prawne:

  • tzw. Tarcza 4.0, ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.;
  • Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie kilku ustaw, w tym Ordynacji podatkowej („Nowelizacja”);
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r., które przedłuża niektóre terminy związane z obowiązkami MDR („Rozporządzenie”).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tych zmian.

Zawieszenie raportowania schematów innych niż transgraniczne

Zgodnie z Tarczą 4.0 terminy na przekazywanie informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne zostały zawieszone od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Z kolei Nowelizacja wprowadziła obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych, w odniesieniu do których pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem nastąpiła od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Obowiązek ponownego raportowania wynika z tego, że wprowadzone przez Ministerstwo Finansów schemy, na których dokonano pierwotnych raportowań schematów transgranicznych, nie zawierały wszystkich informacji wymaganych zgodnie ze schemą określoną przez Komisję Europejską.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem terminy na wykonanie obowiązku ponownego raportowania schematów transgranicznych zostały odroczone w następujący sposób:

  • 31 grudnia 2020 – dla promotorów;
  • 31 stycznia 2021 – dla korzystających;
  • 28 lutego 2021 – dla wspomagających.

Przedłużenie terminów raportowania schematów transgranicznych

Rozporządzenie przedłuża również terminy dotyczące raportowania schematów transgranicznych po raz pierwszy (chodzi o sytuacje gdy obowiązek raportowy powstał albo powstanie do 31 grudnia 2020 r.).

W takim przypadku terminy na raportowanie rozpoczną bieg od 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo obowiązek złożenia informacji MDR-3 oraz MDR-4 dotyczących schematów podatkowych transgranicznych został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Rozszerzenie na wspomagających retrospektywnego raportowania schematów podatkowych

Dodatkowo Nowelizacja wprowadza obowiązek retrospektywnego przekazania przez wspomagających informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego pierwsza czynność związana z wdrożeniem nastąpiła po 25 czerwca 2018 r. Dotychczas obowiązek raportowania retrospektywnego dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających.

Zmiany w zakresie podpisywania MDR-3

Nowelizacja znosi obowiązek podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków zarządu oraz (w przypadku spółek osobowych) przez osoby uprawnione do 10 proc. udziału w zysku spółki. MDR-3 będzie mógł być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji osób prawnych.

W dalszym ciągu nie będzie możliwości podpisania MDR-3 przez pełnomocnika.

Zmiana cechy rozpoznawczej w zakresie płatności do rajów podatkowych

Nowelizacja modyfikuje również treść szczególnej cechy rozpoznawczej odnoszącej się do płatności dokonywanych do rajów podatkowych. Cecha to odwoływała się dotąd do rajów podatkowych określonych w polskich przepisach.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, schemat podatkowy będzie występować również w przypadku transakcji z podmiotami z krajów wpisanych na unijną listę rajów podatkowych.

Krajami, które znajdują się na unijnej liście rajów podatkowych, a nie ma ich w polskich przepisach, są np. Kajmany czy Trynidad i Tobago.

Zmiana ta ma skutek wsteczny, tzn. fakt wystąpienia schematu w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. należy ocenić na podstawie treści cechy rozpoznawczej obowiązującej na dzień 1 lipca 2020 r.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs