Jest 4 maja 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec przysługuje, nawet gdy zostały one uregulowane

W uchwalonej w połowie kwietnia ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia,  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 2.0) znalazła się poprawka, zgodnie z którą zwolnienia z opłacania składek ZUS dotyczyć będą również należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Jak wyjaśnił ZUS, opłacone należności z tytułu składek za marzec 2020 r. będą wówczas podlegać zwrotowi na wniosek płatnika lub będą zaliczone na poczet kolejnych składek, na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Należy jednak zauważyć, że firmy zgłaszające od 10 do 49 osób mają mniej czasu, ponieważ są zwolnione jedynie z połowy składek wykazanych w deklaracjach, a zatem najbliższy wiążący termin opłacenia składek wystąpi dla nich już w maju i wtedy też nastąpi zaliczenie nadpłaty na poczet składek.

Stawka 0% VAT dla produktów związanych z walką z epidemią

7 kwietnia 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym zwolniono z VAT do 31 sierpnia 2020 r. import i wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów medycznych podarowanych następnie na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub szpitali zakaźnych jednoimiennych, wpisanych do odpowiedniego wykazu. Warunkiem jest zawarcie z nimi pisemnej umowy darowizny.

W kolejnym rozporządzeniu – 24 kwietnia 2020 r. rozszerzono zakres stosowania stawki 0 proc. VAT na darowizny wyrobów medycznych przekazane m.in. na rzecz domów pomocy społecznej i noclegowni dla bezdomnych (z mocą od 25 kwietnia br. do 31 sierpnia 2020 r.).

Dodatkowo minister objął stawką 0 proc. VAT darowizny zagranicznych produktów leczniczych (np. leków), które wcześniej były przedmiotem importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a ich zakup sfinansowano ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez organizację pożytku publicznego. Taki produkt musi być użyty w specjalistycznej terapii, której przeprowadzenie za granicą stało się wykluczone po zamknięciu granic przez nasz kraj.

Nieopłaconych składek ZUS nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Jednym z udogodnień dla przedsiębiorców wprowadzonych na mocy tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z konieczności opłacania pracowniczych składek na ubezpieczenie społeczne.

Od podatku odliczyć można natomiast tylko składki zapłacone. Przedsiębiorca może więc odliczyć od podatku zapłaconą składkę zdrowotną, a od dochodu zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli jednak skorzysta ze zwolnienia ze składki na ZUS, straci prawo do jej odliczenia. Nie będzie mógł również zaliczyć składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu, zapłaci więc wyższy podatek. Korzyść ze zwolnienia ze składek ZUS będzie więc faktycznie mniejsza.

Zachowanie przez PGK statusu podatnika CIT

Co do zasady, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem CIT, jeżeli są spełnione określone warunki, m.in. gdy w spółkach wchodzących w skład PGK nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także gdy podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Jak wynika natomiast z nowego art. 38n ustawy o CIT, podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.